Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 10.09.2014

7 hlavních důvodů proč nyní investovat do stříbra


 
 
Vzpomínám si na první drogový zážitek.
 
Nebojte se, nejde o pochybný přechod složeného papíru někde v temných uličkách města. Byl jsem v nemocnici po chirurgickém zákroku a operaci. Neměl jsem moc veliké bolesti, ale noční sestra mi doporučila tišící injekci kvůli lepšímu spánku. Jakmile jehla mi jehla propíchla kůži a tekutina se m dostala pod kůži, octl jsem se v nebi. 
 
Euforie, která zaplavila můj mozek, byla nepopsatelná. Tekutina proudící žilami byla tak mocná, že jsem na to nikdy nezapomněl. Je mi dodnes zcela zřejmé, jak málo stačí k tomu, aby se lidé stali závislí na drogách. 
 
Podobné je to v současné době se stříbrem. Investice do stříbra se může stát podobnou událostí, která má sílu změnit celý váš dosavadní život. 
 
A jaká existuje spojitost pro použití tohoto přirovnání? Není to kvůli tomu, že stříbro nachází odbyt v dalších průmyslových oborech. Není to kvůli explozivním nárůstu výroby slunečních kolektorů. Ani kvůli tomu, že těžba stagnuje a dosáhne v roce 2014 stěží úrovně z roku 2010. Důvod je jiný. 
 
Finanční heroin
Droga vládního tištění peněz, spotřeby financované z dluhů a neustálého zvyšování dluhové zátěže vyvolala u světových státníků drogovou závislost, která účinně brání změně jejich chování. Vláda USA a další spřátelené vlády šňupají a píchají do žíly finanční drogu, až se na ní staly úplně závislými. FED a spřátelené centrální banky jsou drogoví dealeři, kteří neustávají ve vysokých dodávkách levných peněz. Navzdory tomu, že FED ukončuje nákupy dluhopisů, minulé chování nezůstane bez následků. 
 
Droga sice nejprve vyvolává pocit rozjaření, ale nakonec se musí dostavit abstinenční syndrom. Naprosto stejně fungují umělé stimulace a utajené manipulace, které centrální banky používají pro své speciální efekty. Každá závislost ale nakonec musí nutně skončit systémovým zhroucením. 
 
Když nakonec vládám závislým na finančním heroinu seberou drogu, přelije se celá krize do horečky v drahých kovech. Situace se ještě zhorší, když z dnešního pohledu „bezpečná aktiva“, jako jsou dluhopisy, nebo „silný“ dolar vstoupí do klesajícího trhu, nebo se zřítí úplně. 
 
Výsledkem růstu cen stříbra nebude jen 10% 20% nárůst ceny, ale její zdvojnásobení, ztrojnásobení nebo něco ještě většího. 
 
Když se rozběhne inflace, tak cena stříbra na úrovni 100 dolarů není fantazií, ale reálným odhadem. Zlato z toho bude také těžit, ale vyšší volatilita stříbra by měla přinést i vyšší procentuální nárůst, úplně stejně, jako tomu bylo i mnohokrát v minulosti. 
 
Trh nakonec vyrovná všechny výchylky. Globální ekonomika je blízko bodu zlomu a my musíme připravovat svá portfolia na budoucí chaos. To znamená vlastnit významné množství fyzického stříbra a také zlata. 
 
Nyní je vhodná doba na vybudování základů pro budoucí výběr tučného šeku.
 
Proč mě stříbro tak vzrušuje?
Pokud budeme přemýšlet o hlavních příčinách, které mají vliv na cenu stříbra, můžeme v prvé řadě ignorovat krátkodobé vlivy, jako je počet nákupních a prodejních pozic, fluktuace v týdenních počtech prodejů akcií stříbrných ETF, případně v počtu otevřených kontraktů. Tyto hodnoty naprosto pravidelně oscilují a jen výjimečně mají nějaký vliv na dlouhodobé ceny stříbra. 
 
Co mě zajímá mnohem víc, jsou globální síly, které budou mít vliv na cenu stříbra v následujících několika letech. Nejsilnější vliv bude mít samozřejmě závislost vlád na „finančním heroinu“, která musí nezbytně vyústit do finanční krize napříč mnoha státy po celém světě, což se samozřejmě odrazí v tlaku na růst cen zlata a stříbra na rekordní úrovně.
 
Ještě nikdy v historii nevytiskly vlády takové množství nekrytých peněz. 
 
Také žádná měna na světě není přímo svázána s cenou zlata, nebo nějakým jiným důvěryhodným standardem. Tato nevídaná historická situace znamená, že kdekoli dojde k propadu, bude to mít historické proporce a výsledek se dotkne každého z nás osobně.
 
Co se týká konkrétně stříbra, tak zde jsou data, která ukazují, že „něco velkého je před námi“. 
 
1. Ceny očištěné o inflaci mají před sebou ještě dlouhou cestu

Prvním náznakem potenciálu stříbra je jeho cena očištěná o inflaci. Požádal jsem Johna Williamse z Shadow Stats aby vypočítal takto očištěné ceny stříbra do současnosti. 
 
Následujíc graf ukazuje ceny stříbra adjustované podle inflace CPI-U, kterou počítá Statistický úřad práce, a také cenu stříbra adjustovanou podle ShadowStats. ShadowStats používá k výpočtu inflace metodiku Statistického úřadu práce z roku 1980. Je to kvůli tomu, že metodika výpočtu inflace se od roku 1980 mnohokrát změnila, aby se vládní publikovaná data udržela nejníž, jak jen to jde. 

Graf: Cena stříbra adjustovaná o inflaci CPI-U a ShadowStat.
 
Vrchol ceny stříbra v dubnu 2011 na úrovni 48 dolarů je na zhruba poloviční úrovni ceny stříbra očištěné o inflaci z roku 1980 podle metodiky CPI-U. Očištění podle ShadowStat znamená, že by cena stříbra musela dosáhnout 470 dolarů, aby překonala úroveň v roce 1980. 
 
Nemyslím si, že cena stříbra dojde až tak vysoko (vlastně doufám, že ne, protože pak by opravdu doslova tekla krev v ulicích), ale potenciál pro růst zde evidentně existuje.
 
2. Cena stříbra a náklady na těžbu
Producenti stříbra byli nuceni redukovat své náklady vzhledem k propadu cen stříbra. Někteří se s tím vypořádali lépe, jiní hůře, ale ziskovost se snížila a vyrovnala u všech. 

Čtěte dále:
Mikro a makro grafologie stříbra. Část první, Akcieatrhy.cz
Mikro a makro grafologie stříbra. Část druhá, závěrečná., 
 
Ceny stříbra relativně k nákladům na těžbu jsou od roku 2005 na nejnižší úrovni. Měli bychom mít na paměti, že finanční náklady jsou jen jedním dílem veškerých nákladů. Cena stříbra se historicky pohybovala vysoko nad náklady na těžbu. Nyní se marže se snížily natolik dramaticky, že z dlouhodobého hlediska to není udržitelné bez toho, aby to mělo vliv na celé odvětví. Je pravděpodobné, že pokles cen stříbra se zastavil v důsledku nadměrného osekání výdajů na produkci. 
 
Zhruba 75 % těžby stříbra je výsledkem vedlejšího efektu jiné těžby. Cena je určena výší marže. Pokud se těžba nedokáže udržet v zisku v důsledku nízkých cen, tak výsledkem je většinou pokles produkce, který opět slouží jako příčina pro opětovný vzestup cen. V současnosti se snižují náklady hlavně na průzkum a nové přípravné práce. To vzhledem k budoucnosti znamená pokles nabídky. 
 
Graf: Cena stříbra vzhledem k produkčním nákladům prudce klesá
 
3. Nízké zásoby
Fyzické stříbro hromadí nejrůznější typy vlastníků. Když americké mince obsahovaly stříbro, byly vládní zásoby stříbra vysoké. Nyní jsou již desítky let mince raženy z běžných kovů a tak není divu, že není třeba držet vládní zásoby na tak vysoké úrovni jako dříve. Nicméně zásoby stříbra jsou nyní velmi malé. Většina zásob stříbra je v držení na burze obchodovaných produktů (ETP). Tito investoři byli od roku 2005 čistými nákupci stříbra a odčerpali podstatnou část dostupných zásob, které nyní drží mimo trh. Zbývá zhruba 241 miliónů uncí, to je asi čtvrtina roční spotřeby. Pro porovnání v roce 1990 bylo k dispozici 8 krát větší množství, než je roční spotřeba. Pokud dojde k náhlému zvýšení poptávky po stříbře, tak ji dostupné zásoby nebudou stačit uspokojit. Ve skutečnosti dojde k tomu, že investoři do ETP odčerpají další podstatnou část zásob. Také stojí za zmínku, že vzniká mnoho malých držitelů stříbrných zásob, kteří ještě nepodléhají oznamovací povinnosti. 
 
Pokud se poptávka po stříbře dostane na hodnoty z let 2005 až 2009, tak nezbude mnoho prostoru pro nějakou chybu na straně nabídky. 
 
4. Délka současného klesajícího trhu
Následující graf shrnující klesající trendy na trhu se stříbrem za posledních 60 let naznačuje, že současný klesající trend je na pokraji svého vyčerpání. Černá čára odpovídá klesajícímu trhu se stříbrem od dubna 2011 do srpna 2014.
 
Graf: Je klesající trh se stříbrem u konce?
 
Historický rekord v propadu a délce klesajícího trhu naznačuje, že investice do stříbra je nyní jen málo riziková. 
 
5. Vzhledem k ostatním komoditám je stříbro levné
Srovnávací tabulka současných cen drahých kovů a dalších kovů vzhledem k historickým cenám. Současná cena vzhledem k cenám před rokem, před 5 lety, před 10 lety a vzhledem k historickému maximu.

 
Jenom nikl má oproti stříbru větší propad z historických výšin. 
 
6. Malý zájem investiční veřejnosti
Další indikací potenciálu stříbra je jeho zastoupení v portfoliu světového bohatství vzhledem k tomu jaké zastoupení mělo stříbro v roce 1980, kdy jeho cena dosahovala 50 USD. 

 
I když poptávka po fyzickém stříbře neustále roste, představuje stříbro v portfoliu světového bohatství jen 0,01 %. To je dvacet pět krát méně, než tomu bylo v roce 1980. Ani mírný vzrůst v roce 2011 nepřinesl viditelnou změnu. Stříbro má před sebou obrovský prostor, který může vyplnit, pokud se opět stane předmětem zájmu investičních portfólií. 
 
7. Pozor na Čínu!
Není to jen zlato, které se přesouvá ze západu na východ. 

 
I když to ještě není vidět, Šanghajská komoditní burza SHFE překonala Comex a stala se největším světovým trhem se stříbrem. V minulém roce se zobchodovalo na SHFE 48,6 % veškerého objemu.  Comex mezitím pokračuje v prudkém propadu. Z celkového obchodního objemu, který v roce 2001 dosahoval úrovně 93,4 %, nyní kleslo množství zobchodovaného stříbra na méně než polovinu. 
 
Všechno to obchodování navíc vede k poklesu zásob stříbra na komoditních burzách. Zatímco většina stříbrných (a zlatých) kontraktů vypořádaných na COMEXu se prování v hotovosti, většina kontraktů na SHFE se vypořádává v dodávkách fyzického stříbra. To vede k poklesu zásob stříbrného kovu.
  
Graf: Zásoby stříbra na Šanghajské komoditní burze na rekordně nízké úrovni
 
Od ledna roku 2013 poklesly zásoby stříbra na Šanghajské komoditní burze o neuvěřitelných 84 % na rekordní minimum na úrovni 148 tun. Pokud by měl nastoupený trend pokračovat tak čínská burza bude mít v nedaleké budoucnosti vážné potíže s dodávkami. 
 
Je toho víc.
 
• Předpokládá se, že v tomto roce dosáhne domácí poptávka po stříbře v Číně historického maxima a přesáhne 250 milionů uncí (těžba stříbra, import a výkup použitého stříbra). Pro srovnání čínská poptávka v roce 2000 dosahovala 70 milionů uncí. Nic z toho není exportováno, tudíž se nic nedostane na světový trh. 
• Odhaduje se, že čínští investoři v roce 2013 objednali 22 miliónů uncí, což je po Indii druhé největší množství. V roce 1999 to byla nula.
• Největší procentuální nárůst v průmyslovém využití stříbra přichází z Číny. Fotografie, šperky, elektronika, baterie, solární panely, slitiny na tvrdé pájky a biologické užití stříbra jsou nejrychleji rostoucími čínskými sektory. Čínský růst v těchto sektorech je rychlejší než ve světě. 
 
Toto jsou moje hlavní důvody pro investice do stříbra.
 
K jakému závěru jste na základě těchto uvedených skutečností došli? Pokud jste na tom stejně jako já, tak zjišťujete, že následujících několik let bude pro investory do stříbra velmi vzrušujících. 
 
Stejně jako zlato, tak i stříbro nám pomůže udržet náš životní standard. Stříbro však může být praktičtější z hlediska menší velikosti objednávek. V případě vysoké inflace a scénáře s rozpadem dolaru je silně pravděpodobné, že růst ceny stříbra překoná inflaci, což nám poskytne další ochranu proti růstu spotřebitelských cen.
 
Závěrem lze dodat, že současné ceny stříbra jsou z dlouhodobého hlediska příležitostí k nákupu. Možná to je, i když nemusí být, v tomto cyklu poslední příležitost. Pokud však máte rádi levné nákupy, tak neon „Na prodej!“ světélkuje jako diskotéková koule. 

Redakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: Jeff Clark
 Vaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Johan | 15. 09. 2014 11:18
Článek pěkný a zajímavý, ale aby to mělo nějakou relevanci tak mi v něm chybí tabulka kde by byly náklady na těžbu stříbra u jednotlivých těžařských společností.
Redakce | 19. 09. 2014 16:31
Děkujeme za váš komentář. Bohužel autor v článku vámi zmiňovanou tabulku nemá a z hlediska překladu není správné doplňovat autorovi to, co nenapsal. Nicméně pokud vás problematika stříbra zajímá, doporučujeme vám již uveřejněné články týkající se stříbra, například: - http://www.akcieatrhy.cz/cz/kouzelny-pomer-zlato-a-stribro-vam-zajisti-bohatstvi - http://www.akcieatrhy.cz/cz/stribro-jeho-struktura-a-co-z-ni-vycist-koupit-ted-nebo-ne případně hledejte v historii zpravodajstvi-portalu/komodity
Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.