Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 25.03.2014

Akcie roku 2014: Akcie s vysokým dividendovým výnosem, část první.


 

Investoři v důchodu, kteří si chtějí zachovat vysoké příjmy i po odchodu na odpočinek čelí v současné době nejhorším investičním podmínkám, než kdykoli v minulosti. Doba, kdy jsme se mohli spoléhat na vysoké výnosy z dluhopisů a dalších investičních nástrojů s vysokým fixním výnosem je dávno ta tam. V důsledku toho je snaha o vytvoření portfolia s vysokým konstantním příjmem velmi náročná a ještě složitější je to pro investory, kteří mají jen malou toleranci k riziku.

Není pochyb o tom, že investování do akcií je riskantnější, než investování do investičních nástrojů s fixním příjmem. To je zcela zřejmé a nikdo se zdravým rozumem to nezpochybňuje. Ve vzduchu však zůstává viset otázka: „O kolik je investování do akcií riskantnější, než investice do dluhopisů a dalších instrumentů s fixním výnosem?“ Je to o 100 % riskantnější, o 50 % riskantnější, nebo o 25 %, či o 10 %?

Je to důležitá otázka a měli bychom si ji zodpovědět. V této mé analýze sice nelze přesně zodpovědět o kolik je investice do akcie riskantnější, než investování do kapitálového instrumentu s fixním výnosem, ale více než čtyřicetiletá zkušenost s investováním do akcií mi dovoluje konstatovat, že většina lidí přeceňuje velikost rizika investic do akcií. Zvlášť když se zaměříme na dividendové akcie s dlouhou historií vyplácených dividend. Ano, existuje zde vyšší riziko, ale není zdaleka tak vysoké, jak se mnoho lidí domnívá.

Akciové riziko versus dluhopisové riziko

Další komplikace způsobuje způsob, jakým je riziko definováno, nebo jakým způsobem je interpretováno. Jako nejhorší případ je definice rizika jako možnosti, že dojde k naprosté ztrátě, že hodnota akcie klesne na nulu. Toto riziko samozřejmě existuje, ale v reálném životě k tomu dochází jen výjimečně, takže toho se moc nemusíme obávat. Navíc se domnívám, že toto riziko lze podstatně omezit důkladným výzkumem před vstupem do investice a poté soustavným dohledem. Riziko totální ztráty sice zcela nevyloučíme, ale určitě jsme ho schopni eliminovat na minimum.

Mnoho investorů do akcií chápe riziko jako cenovou volatilitu. Což znamená, že investoři se obávají toho, že po investici cena akcie náhle poklesne. Stát se to může, nicméně pokud cena akcie klesne, ale fundamentální data příslušné firmy zůstávají silná, tak se z mého pohledu jedná spíš o příležitost k investování, než o riziko. Pohled na riziko z hlediska volatility a z dalších hledisek byl také diskutován v úvodních článcích této série.

Volatilita z mého pohledu nepředstavuje hlavní riziko investování do akcií, ale mnohem riziko představuje způsob, jakým způsobem investoři reagují na tuto volatilitu. Následující komentář z diskuze to pěkně shrnuje.

„mým cílem je dosáhnout pravidelný příjem, který je dostatečný, předvídatelný a rostoucí. Jde jenom o pravidelný příjem, který by se dal nazvat jako „důchod poskytovaný trhem. Potřebuji vědět, jak velký tento důchod bude a s čím mohu počítat v neproduktivní fázi mého života. Toho lze dosáhnout investováním do akcií s rostoucím dividendovým výnosem.“
V tomto roce může trh korigovat své zisky a celkově skončit poklesem. Index Dow skončil v lednu s 5% ztrátou. Ale to není podstatné. I kdyby trh celý rok padal, moje dividendové výnosy budou pokračovat v růstu. Minulý měsíc jsem dosáhl historického maxima z dividendových výnosů ve svém portfoliu a tento výnos nijak nesouvisí s celkovým vývojem na trhu. I když trh klesl, vydělal jsem na dividendách víc.

Riziko stálého příjmu

Riziko z držení akcií plyne hlavně z cenové volatility a z toho spojené možnosti poklesu ceny akcie. Pro investory v důchodu, kteří se orientují hlavně na dividendový výnos, existuje riziko poklesu tohoto příjmu. Také toto riziko může mít několik podob. Například existuje riziko, že růst výnosů nebude dostatečný z hlediska inflace. Akcie s rostoucím dividendovým výnosem toto riziko eliminují. Investice do fixních výnosů, jako jsou dluhopisy však nikoli.

Nicméně zde existuje riziko, že celkový dividendový výnos poklesne. Akcionáři mohou snížit výplatu dividend, nebo ještě hůř, mohou výplatu dividend zcela zastavit. Například, během přípravy těchto článků snížila firma Boardwalk Pipeline Partners (BWP) velikost vyplácené dividendy o 81 % a doprovodným jevem pak byl pád ceny akcie a 40 %. I když se nedá předpokládat, že u vysoce kvalitních dividendových akcií typu Johnson & Johnson (JNJ), Coca-Cola (KO) nebo Procter & Gamble (PG) by došlo k podobnému vývoji, celkově tento příklad dobře ilustruje potenciální riziko u dividendového výnosu a riziko plynoucí z volatility u akcií s vysokým dividendovým výnosem.

Naproti tomu, kvalitní fixní investiční nástroje eliminují taková rizika, ale nejsou chráněna proti riziku z rostoucí inflace. Nicméně vysoce kvalitní akcie s vysokým dividendovým výnosem, které uvádí například David Fish ve svém Seznamu Šampiónů, nebo seznam Contenders and Challengers, případně seznam Dividend Aristocrats od Standard & Poor, ve všech těchto seznamech jsou shromážděny akcie, které mají historicky vysoký a rostoucí dividendový výnos a u kterých je riziko poklesu dividendových výnosů velmi malé.

Čtěte dále:
Akcie roku 2014: Jsou cyklické akcie vhodné pro dividendová, důchodová portfolia? Část první.
Akcie roku 2014: Jsou cyklické akcie vhodné pro dividendová, důchodová portfolia? Část druhá, závěrečná.

Akcie roku 2014: Růstové akcie. Část první
Akcie roku 2014: Růstové akcie. Část druhá
Akcie roku 2014: Růstové akcie. Část první

Také je potřeba uvážit riziko, že dostaneme odpovídající příjem. V minulosti byla jediným dluhopisovým kritériem velikost výnosu. Proto se v portfoliu kombinovaly dluhopisy s akciemi, a dluhopisy zajišťovaly riziko proti poklesu na akciích, protože riziko inflace bylo malé. Nicméně v současné době jsou výnosy na dluhopisech ohrožovány inflací a velikost dluhopisového výnosu je zcela nedostatečná.

Když chceme hodnotit riziko, tak musíme mít na paměti dnešní extrémy v malých výnosech na dluhopisech, protože ty jsou daleko od svých obvyklých hodnot. Dluhopisy a další investiční nástroje fixního příjmu se nyní dramaticky mění a s tím se zvyšuje i riziko, které si nesou. Riziko plynoucí z investic do dluhopisů a do akcií se vyrovnává a to platí zvláště pro akcie s vysokým dividendovým výnosem. Dluhopisy v současné době nenabízí vyšší výnos, riziko inflace se zvyšuje, a velikost rizika nyní hovoří ve prospěch akcií s vysokým a rostoucím dividendovým výnosem. To je závěr, ke kterému se v současné době kloním.

Existuje ještě jedna důležitá věc pro investory do dluhopisů. Dluhopisy samotné podléhají také cenové volatilitě. I když je pravda, že když budete držet dluhopisy až do jejich splatnosti, nakonec budete na svých. Nicméně cena samotných dluhopisů je v průběhu doby jejich platnosti také volatilní a tato volatilita odráží velikost dluhopisového výnosu. Obecně se dá říct, že když velikost úroků roste, cena bondů klesá a platí to i obráceně.

Následující graf ukazuje, jak nízké jsou v současné době úroky na deseti letém vládním dluhopisu USA. Vidíme také jejich momentální růst. Při srovnání dluhopisů a akcií si musíme uvědomit, že i dluhopisy podléhají riziku volatility stejně jako akcie. Sice mohou být rozdíly v tom, co je příčinou této volatility, ale na výsledku to nic nemění. Volatilita je přítomna na obou investičních nástrojích.


 
Akcie s vysokým dividendovým výnosem v prostředí s nízkým dluhopisovými úroky

S přihlédnutím ke všem rizikům diskutovaným výše, je dnešní výběr akcií zaměřen na akcie s vysokým a rostoucím dividendovým výnosem s přihlédnutím k správnému fundamentálnímu ocenění hodnoty. Kandidáti by měli poskytovat nejvyšší možný dividendový výnos vhodný pro důchodové portfolio. Je třeba si však uvědomit, že kandidáti v seznamu mají různě veliké hodnoty z hlediska rizik diskutovaných výše. Uvedení kandidáti mohou také posloužit k rozšíření šířeji diverzifikovaného portfolia z hlediska dividendových výnosů.

Obecně platí, že vyšší výnos přináší i vyšší riziko. Ovšem riziko je relativní pojem, jak jsme diskutovali výše. Následující seznam je z kandidátů, kteří mají vysoký dividendový výnos a pokud možno nízké, nebo přiměřené riziko. To však neznamená, že by se zde neobjevili kandidáti s vyšším rizikem v určitém směru. Je na investorech, aby si vytvořili takové portfolio, které jim bude vyhovovat, jak z hlediska dividendového výnosu, tak z hlediska rizika. Rozhodně nedoporučuji vytvořit dividendové portfolio ze všech zde uvedených kandidátů. Investoři však mohou použít některé z uvedených kandidátů k diverzifikaci svých portfolií.

Mým cílem bylo vybrat kandidáty s oceněním hodnoty na správné ceně z hlediska fundamentálních údajů, a s dividendovým výnosem lepším než 3 %. Nicméně doporučuji každému investorovi provézt vlastní výzkum. Protože diverzifikace portfolia je důležitou složkou snížení rizika, jsou navrhovaní kandidáti uvedeni podle sektorů.

Následující seznam není vyčerpávající. Vybíral jsem kandidáty podle svého uvážení a s ohledem na fundamentální data, která považuji za důležitá. Vyšší důraz jsem kladl na fundamentální údaje a na historickou konzistenci vyplácených dividend. Výběr akcií není vyčerpávající a zcela exaktní, ale spíš se jedná o pohled zkušeného investora. V každém sektoru je jedna vybraná akcie doprovázena s grafem ukazujícím zisk, případně zisk z provozních operací, nebo cash flow. Druhý graf reprezentuje dividendový výnos.

Sektor 10: Energie

Sektor energií se skládá z několika akcií s vysokým dividendovým výnosem. Ještě jsou zde přidány společnosti s limitovaným partnerstvím (MLP), které mohou být pro rezidenty USA výhodné z daňových důvodů.


 
Alliance Resource Partners (ARLP) 
 
Sektor 15: Materiály


 
V sektoru materiálů jsem vybral jen jednu akcii s dividendovým výnosem vyšším než 3,2 %. Mohla by být zajímavá, protože zatím se neobjevila v žádném z mých předchozích výběrů.

Schweitzer-Mauduit International (SWM)
Schweitzer-Mauduit International, Inc. vyrábí a prodává papír pro tabákový průmysl, produkuje i další výrobky z papíru v USA.


 

 
Sektor 20: Průmysl

Stejně jako v sektoru Materiálů, i zde jsem vybral jen jednu akcii, která splnila moje kritéria. Nicméně tato akcie může přinést jak nadprůměrný dividendový výnos, tak poskytuje příležitost k atraktivnímu celkovému zhodnocení. Z hlediska rizika je horší, že se jedná o relativně mladou společnost vzniklou v roce 2007. Tedy dividendová historie nedosahuje délky, kterou obvykle preferuji pro výběr. 
Textainer Group Holdings (TGH)
Textainer Group Holdings Limited se zabývá nákupem, vlastnictvím, řízením provozu, leasingem a likvidací intermodálních kontejnerů.


 

 
Sektor 25: Spotřební sektor

Ve spotřebním sektoru máme jen dva kandidáty. Ale i když ani jeden z nich není bez rizika, domnívám se, že z hlediska poměru risk/zisk je to dobrá příležitost.  Mattel Inc (MAT)
Mattel, Inc. navrhuje, vyrábí a prodává hračky na celosvětovém trhu.


Pokračování příště...

Reakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: Chuck Carnevale, FastGraphVaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.