Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 19.03.2014

Akcie roku 2014: Jsou cyklické akcie vhodné pro dividendová, důchodová portfolia? Část první.
V předcházejících článcích jsme se věnovali nejrůznějším aspektům výběru akcií pro rok 2014. Zaměřili jsme se na různé způsoby výběru akcií, i přes to, že minulé roky byly z hlediska zhodnocení akcií velmi úspěšné. V tomto závěrečném článku se zaměříme na vyhodnocení a potenciální úskalí při posuzování cyklických akcií, přesněji řečeno firem.

Již jsme si uvedli dvě cyklické akcie, Caterpillar Inc. (CAT) a Deere & Company (DE), které jsou z hlediska ohodnocení na dnešních cenách poměrně atraktivní. Ale upřímně řečeno, existuje mnoho dalších cyklických akcií, které mají podobně atraktivní ohodnocení. Nicméně, jak si ukážeme v tomto článku, k cyklickým akciím je třeba přistupovat s velikou opatrností a s plným porozuměním toho, jak se chovají.

Cyklické akcie představují pro investory, bez ohledu na jejich investiční filozofii a přístup k investování, zcela jedinečnou výzvu. Platí to zejména pro dlouhodobé investory v důchodu, orientované na soustavný a dlouhodobý dividendový růst. Může být relativně snadné koupit a držet akcii společnosti s dlouhodobým záznamem rekordní ziskovosti a tomu odpovídající velikosti vyplácených dividend.

A je snadné se vyrovnat s nezbytnou krátkodobou cenovou volatilitou, zejména s propady, pokud se investor zaměří na stálý růst zisku a růst dividend, protože si tím udrží důvěru ve svůj investiční záměr. Je to důležité, protože z mého osobního pohledu preferuji dlouhodobé investice. Nejde ani tolik o obchodování s akciemi, ale o pozici držitele akcií skvělé společnosti.
Oproti tomu, pokud držíme akcii, která má cyklickou charakteristiku, tj. když zisky společnosti klesají a v souladu s tím klesá i cena akcie, pohybujeme se v emocionálně mnohem náročnější situaci, kdy zůstat v pozici je velmi obtížné, i když z investičního hlediska to dává smysl. V tomto článku se budeme zabývat dlouhodobým investováním do cyklických a částečně cyklických akcií. Povíme si něco o tom jak zvládnout dlouhodobé investice do tohoto druhu akcií a jestli je z mého pohledu tento způsob investování přínosný.

Osobně jsem na straně dlouhodobého investování a krátkodobé obchodování, nebo swingové obchodování mi nic neříká. To však neznamená, že bych takové obchodování považoval za nesprávné, jen mu nedávám přednost. Dlouhodobé investování lépe odpovídá mému osobnostnímu profilu a dávám mu přednost. Možná tento přístup lépe vyhovuje investorům se strategií kup a drž. A domnívám se, že tento přístup také odlišuje investování od spekulativního obchodování.

Můj mladší společník má pro tento druh investování pěkné přirovnání. Místo strategie „kup a drž“ to označuje za „partnerství ve skvělém podnikání“. Z mého pohledu to skvěle vystihuje, že zakoupíte podíl ve skvělém byznysu, což vám z dlouhodobého pohledu pomůže překonat emocionální problémy, z krátkodobé cenové volatility. Nutkání prodat podíl ve „skvělém podniku“ pak není automatickou reakcí na potíže nastávající v nestabilním akciovém trhu.

Obecná definice cyklické akcie

Nejprve je nutné, abychom si definovali, pokud možno co nejpřesněji, samotný pojem cyklická akcie. Je to důležité, protože stejně jako mnoho ostatních pojmů ve finančním průmyslu je i tento výraz poněkud vágní a nepřesně uchopitelný. Z mého pohledu je termín „cyklická akcie“ jedním z nejhůře definovaných a velmi volně používaných termínů.

Například Investopedie definuje pojem cyklická akcie takto:

“Jde o akcii, na jejíž cenu má vliv růst, nebo pokles celkového převládajícího trhu. Cyklické akcie jsou obvykle akcie společností, které vyrábějí zboží, které si obyvatelstvo může dovolit v době hospodářského růstu a jehož nákup omezuje v době hospodářského poklesu. Opakem cyklických akcií jsou kontracyklické akcie, které během hospodářského růstu klesají a během hospodářského poklesu rostou. Další jsou akcie spotřebního zboží, které obyvatelstvo nakupuje bez ohledu na hospodářský cyklus.”

I když tato definice cyklické akcie vnáší jasno na obecnou charakteristiku cyklických akcií, přeci jen postrádá větší přesnost. Možná proto existuje v Investopedii následuje pokus o lepší vysvětlení cyklických akcií:

“Cyklické akcie rostou a klesají v závislosti na hospodářském cyklu. Tato zdánlivá předvídatelnost cenových pohybů vede některé investory k prodeji akcií na hospodářském vrcholu a nákupu na dně hospodářského poklesu. Příklady cyklických akcií jsou akcie výrobců automobilů, letecké akcie, prodejci nábytku, prodejny ošacení, hotely a restaurace. Když se ekonomice daří, mohou si lidé dovolit nakupovat nová auta, obměňovat nábytek, nakupovat a cestovat. Když se ekonomice nedaří, výdaje na zboží tohoto druhu se snižují. Pokud je recese výrazně horší, stávají se cyklické akcie bezcenné, stejně jako u společností v úpadku.”

Ani tato druhá definice cyklické akcie nám nedává lepší představu o chování a podstatě cyklických akcií. I když souhlasím s mnohým ve výše uvedených definicích, tak tyto definice, stejně jako většina ostatních definic z oblasti financí, jsou natolik široké, že samy potřebují další vysvětlení. Také zmiňovaná investiční strategie pro časování vstupu do trhu je příliš jednoduchá.

Čtěte dále:
Akcie roku 2014: Růstové a dividendové akcie s důrazem na dividendy. Část druhá, závěrečná.
Akcie roku 2014: Růstové a dividendové akcie s důrazem na dividendy. Část první.
Akcie roku 2014: Růstové a dividendové akcie. Část druhá, závěrečná.
Akcie roku 2014: Růstové a dividendové akcie. Část první 
Akcie roku 2014: Růstové akcie. Část třetí, závěrečná
Akcie roku 2014: Růstové akcie. Část druhá
Akcie roku 2014: Růstové akcie. Část první
Akcie roku 2014: Pro každého něco


Hlavní problém spatřuji v termínu „zdánlivá předvídatelnost cenových pohybů“. Za prvé se domnívám, že časovat trh na základě předvídatelnosti chování akcií vůbec nejde, a za druhé z mého pohledu je cykličnost akcií záležitostí krátkých období, kdy společnostem klesá zisk. Jinými slovy, takzvaný hospodářský cyklus jsou období, kdy se společnosti stávají slabší z důvodu poklesu zisku. Ještě přesněji, cykličnost je záležitostí zisku a nikoli ceny akcie.

S vědomím předchozích definic bych nyní chtěl definovat, co znamená pojem cyklická akcie z mého pohledu. Místo obecného vymezení, jako je tvrzení, že restaurační akcie jsou cyklické, dávám přednost svému hodnocení z hlediska chování konkrétní zkoumané akcie. Pokud má společnost z historického pohledu rostoucí ziskovost v každém roce, nepokládám takovou společnost za cyklickou a to i přesto, že se pohybuje v sektoru, který je obecně považován za cyklický. Moje úvahy o zařazení do kategorie cyklická akcie se odvíjí od toho, jaký charakter má zisk společnosti z historického pohledu.

V následujících příkladech jsem vycházel z toho, že Investopedia uvádí restaurační sektor jako cyklický. Proto jsem se zaměřil na prozkoumání akcií z tohoto sektoru. Závěr je takový, že v tomto sektoru můžeme najít akcie, které vykazují cyklický, nebo i třeba chaotický růst zisků. Ovšem stejně tak zde můžeme nalézt akcie, které mají historii silného růstu ziskovosti bez nějakého většího zakolísání. Z mého pohledu tvrzení, že akcie restauračního sektoru jsou cyklické, neodpovídá skutečnosti. Historie zisků společnosti Panera Bread Company (PNRA) je typickým příkladem.

Poznámka: následující tři příklady se zaměřují na historii ziskovosti z hlediska, jestli je zde přítomen nějaký cyklus, nebo jestli chybí. Cena akcie ani ohodnocení společnosti není předmětem těchto úvah.

 Panera Bread Company (PNRA)
Panera Bread Company provozuje maloobchodní pekárny a kavárny a jejich franšízy pod značkami jako Panera Bread, Saint Louis Bread Co., a Paradise Bakery & Café.

Z mého pohledu vykazuje graf zisk společnosti Panera Bread od roku 2001 znaky silné rostoucí akcie a nikoli cyklické akcie. I když se jedná o akcii restauračního sektoru, což by měl být cyklický sektor, tak tato akcie rozhodně nevypadá jako cyklická akcie.


ro
Biglari Holdings Inc. (BH)
Biglari Holdings Inc., prostřednictvím svých poboček a franšíz provozuje restaurace na území USA. Pobočky společnosti působí pod jmény Steak n Shake Operations, Inc. a Western Sizzlin Corporation.

Oproti minulému grafu vykazuje společnosti Biglari Holdings Inc. znaky toho, jak by se měla projevovat cyklická akcie. Tato restaurační akcie vykazuje prudké výkyvy v ziskovosti v zobrazovaném období. Tato akcie v cyklickém sektoru se zcela jistě dá považovat také za cyklickou akcii.


 
Starbucks Corporation (SBUX)
Starbucks Corporation se zabývá pražením kávy a provozováním specializovaných kaváren v 62 zemích světa.

Třetím příkladem restaurační akcie je společnost Starbucks Corporation. Na tuto akci můžeme pohlížet jako na kombinaci růstové akcie s občasným cyklickým zakolísáním. V tomto případě, zisky společnosti poklesly během Velké recese v roce 2008. Pokles však byl jen mírný a přechodný. Proto považuji tuto akcii spíše za růstovou, než cyklickou. Možná částečně cyklickou, ale rozhodně to není typická cyklická akcie.Výše uvedené příklady jsou mimo jiné důvodem, proč jsem skeptický ke správnosti mnoha takzvaných „studií“ předkládáných z Wall Streetu, nebo i z akademického prostředí. Netvrdím, že tyto „studie“ musí být zákonitě špatné, nebo že jsou nesprávně zpracovány. Tvrdím však, že podkladová data pro tyto studie jsou velmi často vyhodnoceny podle vágních a nepřesných definic, takže se nedají vztáhnout na individuální akcie. Společnosti se od sebe liší stejně, jako se od sebe liší jednotliví lidé.

Například existuje mnoho výzkumů porovnávajících akcie firem vyplácejících dividendy s firmami nevyplácejícími dividendy. Bližší pohled na jednotlivé akcie pak naznačuje, že se jednotlivé akcie mohou široce lišit v dalších fundamentálních charakteristikách. Pokud na jednu hromadu shromáždíme dividendové akcie a na druhou nedividendové, dopustíme se natolik velikého zjednodušení, že závěry takto vzniklé prostě nemohou být správné.

Kritické myšlení, nebo logické myšlení?


Vnést další perspektivu do diskutovaného problému může jeden z nejdůležitějších předmětů pro rozvoj myšlení – logika. Výuka logiky na škole má hlavní význam v tom, že vede ke kritickému myšlení. Logika je myšlenkový proces, jehož účelem je zjistit, jestli jsou tvrzení, nebo závěry platné. Jednoduše řečeno, logika umožňuje odvozovat argumentaci logickým myšlením a rozhodnout, zda tvrzení vedou k pravdivým závěrům. Pokud je vstupní tvrzení nepravdivé, vede to i k nepravdivým závěrům i v případě, že samotné odvozování je platné. Odvozování může být správné, nebo nesprávné, ale pravdivé, nebo nepravdivé mohou být pouze tvrzení a závěry.

Logické závěry vznikají za pomoci racionálního uvažování pomocí pravidel, tzv. sylogismů, která umožňují dojít k závěru, zda jsou argumenty platné a na základě toho určit zda jsou úvodní tvrzení pravdivá, nebo nepravdivá. V našem případě je tvrzení, že všechny restaurační akcie jsou cyklické akcie nepravdivé a vede k nepravdivým závěrům.

Hlavním cílem uvedených příkladů bylo ilustrovat na nich platnost nebo neplatnost možnosti posuzování akcií z hlediska jejich vlastních atributů, charakteristik a datových metrik, nebo zda je lze posuzovat z nějakého širšího rámce, třeba z hlediska toho, že jsou definovány, jako cyklické akcie restauračního sektoru. Z tohoto pohledu je výrok, že některé restaurační akcie jsou cyklické pravdivý, zatímco výrok všechny restaurační akcie jsou cyklické, je výrok nepravdivý. Není třeba dodávat, že moje definice cyklické akcie je taková, že zisk společnosti v průběhu doby střídavě roste a zase klesá. Co je však důležitější, je posuzování každé akcie zcela individuálně.

Investování do cyklického a částečně cyklického „partnerství ve skvělém podnikání“

Při analýze vhodné strategie pro vstup do cyklických akcií se nabízí zajímavé možnosti. Byl jsem svědkem mnoha hádek mezi dividendově orientovanými investory a investory preferujícími celkový výnos. Investoři zaměření na dividendy se zajímají hlavně o stálý a rostoucí proud dividendových výnosů. Investoři zaměření na celkový výnos se samozřejmě zajímají o celkový výnos, jak o výnosy z dividend, tak o růst hodnoty akcie.

Tyto hádky mi připadají zábavné, protože z mého pohledu ani jeden z těchto přístupů není z principu špatný, nebo správný. Oba jsou to legitimní přístupy k investování, které jsou založeny na individuálních potřebách a investičních cílech. Investor v důchodu se zajímá hlavně o stálý přísun hotovosti z dividend, a proto se hlavně zajímá o jejich růst. Neplánuje prodat akcie, alespoň ne v dohledném čase, a tak cenová volatilita je z jeho hlediska nepodstatná.

Oproti tomu investor zaměřený na celkový výnos, který se nachází třeba v akumulační fázi, je zaměřen hlavně na to, jak rychle jeho portfolio roste a jak veliké bude. V důsledku toho je pro takového investora cenová volatilita mnohem důležitější, než třeba výnosy z dividend. K tomu bych mohl dodat ještě, že cenové propady vyvolávají u tohoto druhu investorů záchvaty úzkosti, které mohou vyústit do emocionální reakce. Investoři, kteří se orientují na celkový výnos, zůstávají zřídka emocionálně chladní v turbulentním tržním prostředí.

Z tohoto pohledu jsou cyklické akcie výzvou jak pro dividendově orientované investory, tak pro investory zaměřené na celkový výnos. Pro ilustraci si ukážeme exkluzivní růstovou dividendovou akcii společnosti Caterpillar Inc. Společnost Caterpillar se členem seznamu Dividend Contender, což je seznam akcií, jejichž dividendy soustavně rostou 10 až 24 let. Existují i jiné seznamy, například David Fish provozuje svůj CCC seznam. Společnost Caterpillar má nepřetržitý dividendový růst v délce 20 let.

Pokračování příště...

Redakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: Chuck Carnevale, FastGraph

 Vaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.