Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 28.01.2014

Akcie roku 2014: Pro každého něco
Na investování do akcií mě nejvíc rozčiluje, jak většina lidí přistupuje na zjednodušené výklady tohoto investičního nástroje. Obecně sdílené názory, jako že investování do akcií je riskantní, nebo že je trh moc nahoře, nebo že FED ovládá ceny akciového trhu atd., to jsou jen některé případy tohoto přístupu. Ve skutečnosti jsou jednotlivé akcie stejně rozdílné, jako jsou rozdílní lidé. Když chcete poznat jednotlivé lidi, musíte se vyvarovat předsudků a předpojatosti. Stejný přístup byste měli zaujmout i k jednotlivým akciím.

Místo snahy nacpat akcie na jednu hromadu je mnohem logičtější ohodnotit každou akcii zvlášť. Při ohodnocování pak používat stejné postupy a parametry. Proto soustavně zdůrazňuji, že nemáme akciový trh, ale trh s akciemi. Všechny akcie nejsou stejné, tudíž by s nimi nemělo být tak zacházeno. Ze stejné logiky pak vychází skutečnost, že ani všichni investoři nejsou stejní. Rozhodují se různě, mají různé investiční horizonty, různou toleranci k riziku (ztrátám). Pro různé obchodníky jsou tedy vhodné různé akcie.

Zastávám názor, že tak proměnlivý investiční nástroj, jako jsou akcie, ve spojení s nejrůznějšími variantami obchodníků, tvoří proměnné prostředí, ve kterém se nedá načasovat správný vstup do trhu.

Moje doporučení je jednoduché. Přestaňte si dělat starosti s celkovým akciovým trhem, s fundamentálními makrodaty a místo toho se zaměřte na jednotlivé akcie, které jsou schopny splnit vaše investiční cíle a vyhovět vašim potřebám.

Již jsem několikrát zmínil, že moje osobní zkušenost vychází ze 40 let strávených investováním. Za tu dobu jsem se stačil přesvědčit, že investovat do dobré akcie se dá za jakékoli situace na celkovém trhu. Je jedno, jestli se trh zrovna nachází v klesající fázi, nebo v rostoucí fázi. Pro libovolné tržní prostředí se dá najít vhodná akcie. Dokonce mi ani nedává smysl se vyhnout dobré investici jen proto, že obvyklá nálada na trhu je dobrá, špatná, nebo co se to zrovna celkový trh chystá vyvádět.

Jako investor hledám investice, které splní mé potřeby a očekávání, bez ohledu na to, kdy a kde se dají najít. Když proto najdu atraktivního kandidáta na investici, provedu si šetření, nejlépe jak umím a pak investuji s přesvědčením a důvěrou. Co je nejdůležitější, nedělám si starosti s věcmi, které sám nemohu ovlivnit, nebo předpokládat. Mám mnohem raději fakta, než názory.

2013 je za námi - 2014 přináší nové příležitosti

Z globálního pohledu byl rok 2013 pro investory opravdu velmi ziskový. Záludným aspektem tohoto silného růstu je přesvědčení mnoha investorů, že akciový trh se stal nadhodnocený, tudíž nevhodný k dalším investicím. Je určitě pravda, že mnoho akcií je v důsledku loňského růstu nyní přeceněno, ale to neplatí pro všechny akcie. Je určitě pravda, že je nyní těžší najít dobrou akcii, která je podhodnocená, nebo na své správné ceně, než tomu bylo například na jaře roku 2009. Nicméně se domnívám, že se mi podařilo vybrat atraktivní akcie, které by mohly uspokojit nejrůznější investiční cíle různých typů investorů.

Podíváme se na malý vzorek z mnoha atraktivních akcií, které vzešly z mého průzkumu na začátku roku 2014. Měli by si vybrat agresivní, průměrní i opatrní investoři. Akcie jsem rozdělil do skupin: akcie na růst, akcie na růst a dividendy, dividendové akcie a akcie cyklicky růstové a dividendové.

Kritéria výběru

Základní důraz byl kladen na zhodnocení. Po tak úspěšném roce jako byl loňský, jsem se zaměřil na to, že se mnoho investorů domnívá, že všechny akcie jsou přeceněné. Proto je v mém výběru většina akcií na správné hodnotě, nebo jsou dokonce podhodnocené. Ve výběru bude tedy zastoupeno množství akcií z nejrůznějších kategorií, které by podle mého názoru měly mít atraktivní ohodnocení. I ve světle současných podmínek na celkovém trhu.

Samozřejmě nelze uvést všechny akcie, které jsou atraktivní, proto se zaměřuji na akcie, které dosahují nějaké rekordní úrovně. Buď v růstu zisků, nebo dividend. Čím víc je růst ziskovosti, nebo růst dividend konzistentní, tím jsem radši. Samozřejmě ideální křivka růstu ziskovosti se dá najít jen těžko, nebo spíš ani téměř neexistuje. Proto jsem akceptoval občasný pokles v zisku, nebo pokud byl konstantní. Někteří se mnou nemusí souhlasit, ale pro mě je důležitá dlouhodobá konstantní ziskovost. Ta mi dává důvěru, že stejný výkon bude mít firma i v budoucnosti. Raději budu hledat dál v historii, než abych sázel na náhlý obrat v zisku.

Protože se chci zaměřit na akcie ve smyslu „pro každého něco“, nekladu takový důraz na jednotlivý růst zisku na akcii, ani na výši /cz/akciecz/dividendy. Vybrané akcie jsou však vždy nad obvyklým průměrem. Tyto atributy odpovídají skupině, ve které jsou vybrané akcie zařazeny.

Například ve skupině růstových akcií jsou zařazeny jen akcie, které mají růst ziskovosti vyšší než 15 % ročně a co je důležitější, u kterých se dá předpokládat, že stejnou ziskovost udrží pokud možno i v následujících letech. Přesněji, pokud je růst zisku vyšší, nepředpokládám, že se udrží na stávajících hodnotách, ale růst zisku by neměl klesnout pod 15 %. Co je však nejdůležitější, hodnota P/E by měla být v souladu s odhadovaným budoucím růstem.

Co se týká dividendových akcií, budou rozděleny do skupin podle toho, jestli se zaměříme na celkový výnos, nebo na dividendový výnos. Každý by si měl být schopen vybrat z požadované kategorie. Protože by si měl vybrat každý, pokusím se u každé skupiny uvést i pro jaké investory je tato skupina akcií vhodná.

Rychlý přehled

Protože obrázek je víc než tisíc slov, následuje rychlý přehled příkladů různých typů společností, které může čtenář očekávat. Každá kategorie pak bude mít několik podkategorií založených na tržní kapitalizaci, stáří společnosti a dalších údajích.

Akcie roku 2014: Růstové akcie

V sekci růstových akcií si můžeme ukázat společnosti, které jsou na správné ceně a jejich historické zisky a výhled zisků do budoucna jsou nad průměrem. I když je v této kategorii zhodnocení důležitou složkou, většinou bývá doprovázeno také vyšším poměrem P/E než je průměr.

Do svého výběru jsem zařadil akcie, které mají každoroční růst zisku lepší než 15 %. Pokud firma vyplácí akcie je do druhé hodnotové kritérium. Správná cena je v této kategorii založena na poměru P/E a představuje vzorec pro zhodnocení.

Čtěte více:
10 nejlepších akcií na rok 2014 podle Barrons
29 akcií, které mohou vynést SP500 k výšinám
Credit Suisse si vybírá pro rok 2014 akcie Goldman Sachs a dalších finančních institucí


Tato kategorie je pro investory, kteří hledají nadprůměrné dlouhodobé kapitálové zhodnocení. Musí mít ovšem ochotu podstoupit zvýšený risk při investici do tohoto typu akcií. Následující dvě růstové akcie můžeme nabídnout jako dva vzorky z podstatně širšího seznamu.

Catamaran Corp (CTRX)

Catamaran Corporation provozuje řízení zdravotnické péče a zdravotnické informační systémy pro zdravotnický management. Společnost působí v USA a Kanadě. Je na trhu od roku 2006 a její každoroční zisk je doslova explozivní, na úrovni 40 % ročně. Na základě tohoto vysokého ročního zisku je cena akcie společnosti podhodnocená. I když další růst zisku nemusí být tak veliký jako dosud, odhaduje se budoucí růst na úrovni vyšší než je současná hodnota P/E.


 
Nesporně úspěšná tvorba zisku je násobně vyšší, než ziskovost průměrné společnosti. Proto se dá předpokládat, že také růst v ceně akcie nebude podobný, jako cena akcie průměrné společnosti.
 


Chicago Bridge & Iron Company (CBI)

Chicago Bridge & Iron Company provozuje integrované inženýrské systémy, zadávání veřejných zakázek a stavebních služeb. Společnost licencuje své hlavní technologie hlavním společnostem v oblasti energií, v petrochemickém, těžebním a dalších sektorech. Akcie společnosti vlastní i Warren Buffett, který se zaměřuje na dlouhodobý investiční záměr s vysokým růstem ziskovosti. Společnosti sice klesl zisk v průběhu finanční krize, ale nyní se již zotavil. Akcie společnosti následuje zisk.


 
Také tato společnost se vyznačuje vyšším než průměrným ziskem ostatních firem. Je to důležitá podmínka ocenění této společnosti.


 
Akcie roku 2014: Růstové a příjmové

Růstové a příjmové společnosti mají jak výhled dobrého zhodnocení akcie, stejně jako dobré dividendy. I když se můžeme orientovat pouze na výši dividend, v této kategorii je mým cílem nabídnout akcie, které nabízí jak zhodnocení, tak i rostoucí dividendový výnos. Investoři v této kategorii naleznou akcie, které mají nižší rizikovost, než pouze růstové akcie, protože riziko nedostatečného růstu je vyvažováno příjmem z dividend.

Aflac Inc (AFL)

Aflac Incorporated, provozuje zdravotní a životní pojištění prostřednictvím své dcery American Family Life Assurance Company of Columbus. Společnost nabízí také dobrovolné pojištění, které nabízí finanční záruku proti ztrátě příjmů a ztrátě hodnoty. Společnost působí v USA a Japonsku.

I když akcie v minulých dvou letech dostáhla pozoruhodného růstu, z hlediska P/E se jedná stále o podhodnocenou akcii, protože P/E je na úrovni 10. Domnívám se, že Aflac představuje kvalitní příležitost pro nadprůměrné zhodnocení a nadprůměrný dividendový výnos.


 
Malé zhodnocení akcie v minulých letech nabízí možnost nadprůměrných výsledků jak v růstu ceny akcie, tak v příjmu z dividend.


 
Qualcomm Inc (QCOM)

Qualcomm Incorporated navrhuje, a vyvíjí výrobky a služby pro oblast telekomunikace. Společnost také vyvíjí a prodává technologii přenosu CDMA. Má obrovské duševní vlastnictví zahrnující patenty, aplikace patentů a další znalosti, které jsou předmětem obchodního tajemství. Společnost vyvinula a provozuje technologie založené na jednotném přístupu ke zdrojům z různých zdrojů.

Qualcomm představuje příležitost pro investory, kteří hledají jak nadprůměrné zhodnocení akcie, tak nadprůměrné příjmy z dividend. Současné zhodnocení dává do budoucna výhled na nadprůměrné zhodnocení v obou těchto oblastech.


 
Ve světle současného nižšího zhodnocení akcie mohou být dlouhodobí investoři odměnění nadprůměrným výnosem. Zhodnocení a dividendy přináší takřka dvojnásobný zisk, než index S&P 500.


 
Akcie roku 2014: Dividendový růst

I když společnosti v této kategorii vypadají podobně jako v kategorii Růst a dividendy, hlavní důraz je zde kladen na dividendový výnos a menší na kapitálové zhodnocení. Tato kategorie je vhodná pro investory, kteří očekávají vyšší dividendový výnos, nicméně jako součást výběru je i potenciál k růstu ceny akcie.

Chevron Corp (CVX)

Chevron Corporation, působí prostřednictvím svých poboček v ropném, chemickém a důlním průmyslu. V oblasti výroby elektrické energie a v oblasti služeb pro energetiku. Jedním ze sektorů, který poskytuje nadprůměrné dividendové výnosy, ale je stále podhodnocen, je sektor ropy a zemního plynu. Chevron je příkladem firmy, která představuje obojí. Zároveň má P/E pod úrovní běžných společností, i když v oblasti dividend a výnosu se pohybuje vysoce nad nimi.


 
I když zhodnocení akcií Chevron Corp vzhledem k indexu S&P 500 je působivé, hlavní důraz je v tomto případě kladen na celkovou výši vyplacených dividend. Jasně řečeno, veliké ropné společnosti historicky generují vyšší zisky, než běžné společnosti. O nadprůměrný zisk se pak společnost dělí se svými akcionáři.


 
Wal-Mart Stores Inc (WMT)

Wal-Mart Stores, Inc. provozuje prodejny v rozličných formátech po celém světě. Společnost působí ve třech divizích: Wal-Mart U. S., Wal-Mart International; a Sams Club. Po mnoha letech kdy byla akcie Wal-Mart nadhodnocena, což přinášelo jejím vlastníkům jen malé zhodnocení, se v roce 2006 dostala opět na úroveň reálné hodnoty. Od té doby je hodnota a výše dividend korelována a sleduje vysoké zhodnocování ziskovosti firmy.


 
Pokud si zakoupíme akcie Wal-Mart na rozumných cenách, jako je tomu nyní, můžeme očekávat atraktivní dlouhodobou výkonnost. Dlouhodobá historie ziskovosti Wal-Mart a úrovně výplaty dividend nám dává příležitost podílet se na rekordním zhodnocení, vyšším než mají jeho konkurenti.


 
Akcie roku 2014: Současný dividendový výnos

V této kategorii je hlavním znakem zaměření na nadprůměrný výnos. I když je dividendový výnos běžně považován za až druhý v pořadí, v této kategorii by se mohli najít investoři, kteří hledají průměrné kapitálové zhodnocení s lepším dividendovým výnosem.

Kinder Morgan Energy Partners (KMP)

Kinder Morgan Energy Partners, L. P., provozuje plynovody, ropovody a sklady ropy a plynu na území Severní Ameriky. Kinder Morgan G. P., Inc. (KMI) působí jako generální partner společnosti. Provozuje produktovody pro zemní plyn, rafinované ropné produkty, ropu, kysličník uhličitý (C02) a další produkty. Skladuje výrobky z ropy, chemikálie a další produkty, jako je etanolu, uhlí, petrolej, uhlí, železo aj. Společnost vyrábí a transportuje CO2 pro potřeby ropného průmyslu v Severní Americe.

MLP, stejně jako Kinder Morgan Energy Partners mohou být pro důchodové zajištění možná problematické investice. Co však jde stěží přehlédnout, je vysoký nadprůměrný výnos a dlouhodobý nadprůměrný růst. Domnívám se, že MLP a REIT poskytují příležitosti pro ty investory, kteří hledají vysoký běžný výnos. Nicméně se domnívám, že je obzvláště důležité soustředit se na reálné oceňování vzhledem k vyššímu riziku, který může přinášet investování do tohoto typu akcií.


 
Charakteristickou vlastností Kinder Morgan je dlouhodobá historická úspěšnost a nepřetržitý proud výplaty dividend. Také zhodnocení akcií je mnohem lepší než u průměrné společnosti.


 
Altria Group Inc (MO)

Altria Group, Inc., vyrábí a prodává prostřednictvím svých poboček kuřivo a kuřácké potřeby, netabákové produkty a víno. Působí v USA a také mezinárodně. I když obor, ve kterém působí, nemusí každému vyhovovat, určitě mu bude vyhovovat dlouhodobá vysoká výkonnost. Následující graf ukazuje výsek, kdy se Altria Group zbavila několika divizí.


 
Altria dosahuje vysoký výnos a skvělý kumulativní zisk z dividend. Budoucí zhodnocení by mělo být lepší než u indexu S&P 500.


 
Akcie roku 2014: Periodický růst zhodnocení a dividend

V této kategorii se nachází akcie, které mají příležitostný pokles v ziskovosti. Tento občasný pokles vyvažuje dividendová politika firem. Akcie zařazené do této kategorie by měly mít konzistentní dividendový výnos, případně růst.

Deere & Company (DE)

Deere & Company vyrábí zemědělské, lesní a další stroje, stejně jako technologické celky pro zemědělství. Firma má tři divize: Zemědělství a koně, Stavebnictví a les, Finanční služby. Bez ohledu na periodickou povahu ziskovosti Deer & Co, dividendy společnosti jsou konzistentní. Historie napovídá, že nejlepší doba pro investice do periodických akcií je, když je nálada investorů špatná, jako je tomu nyní.


 
Dlouhodobí investoři by měli být připraveni na příležitostné periodické poklesy, které vyplývají z podstaty odvětví, v kterém Deere podniká. Nicméně z dlouhodobého hlediska ten stres za to stojí. Z tohoto pohledu by měla společnost dosáhnout nadprůměrného zhodnocení, vyššího než obvyklá průměrná společnost.


 

Příklady přeceněných akcií

Nejlepším způsobem jak ukázat, že neexistuje akciový trh, ale trh s akciemi, je pomocí vhodných příkladů. Tím dobře vynikne kontrast. Trhy od roku 2009 opravdu silně vyrostly. V důsledku toho se mnoho akcií opravdu dostalo na úrovně, které jsou poněkud nadhodnocené. Následující přehled akcií ukazuje některé moje oblíbené společnosti, které se v důsledku zhodnocení ceny akcie dostaly do nebezpečné, nadhodnocené oblasti.

Zákeřnou vlastností nadhodnocení je, že lidé propadají falešné sebedůvěře. Hybnost růstu ceny obvykle vynese akcii do nadhodnocené oblasti. Vysoká krátkodobá výkonnost přitahuje více a více investorů, kteří vytahují cenu vzhůru. Je smutnou skutečností, že jakmile se cena odchýlí daleko od své fundamentální základny, vzrůstá podstatně rizikovost jejího držení. V určité chvíli muzika přestane hrát a cena akcie se zřítí. Nastává to bez varování a ve chvíli, kdy sebedůvěra je na nejvyšší úrovni.

Nike Inc. (NKE)

Nike, Inc. se zaměřuje na vývoj, výrobu a prodej sportovního oblečení, bot, oděvních doplňků, služeb pro ženy, muže a děti. Společnost působí po celém světě. Nike je společnost, která má silné a konzistentní zisky, jejíž výše dividend soustavně roste. V tomto finančním roce se však očekává pokles ziskovosti, proto možná nákup akcií na této úrovni není vhodný.


 
Illinois Tool Works (ITW)

Illinois Tool Works Inc se zaměřuje na široké rozpětí průmyslových produktů a výrobků. Společnost působí v 58 státech. ITW vlastním již dlouhou dobu. Má sklony k sezónním výkyvům, ale jde o kvalitní společnost, která z dlouhodobého hlediska nabízí velmi kvalitní zhodnocení a historicky vysoké dividendové výnosy. Trh zdá se souhlasí, takže nyní je cena akcie nadhodnocena.


 
Shrnutí a závěr

Hlavním cílem bylo ukázat čtenářům, že existuje široký výběr dobrých akcií z nejrůznějších úhlů pohledu, i když akciový trh rostl nepřetržitě posledních pět let. Je důležité připomenout, že výběr akcií je založen na prostoru ke zhodnocení ceny akcie založené na růstu zisku a na prostoru zhodnocení založeném na výplatě dividend. Samozřejmě nelze zaručit, že tento výběr bude vhodný z hlediska krátkodobého, nebo dlouhodobého investičního záměru.

Než investor přistoupí k rozhodnutí o vstupu do některé z těchto akcií, měl by si je sám podrobit vlastnímu podrobnému zkoumání. Cílem tohoto průzkumu by měla být snaha zjistit, jestli je příslušná akcie schopna nabídnout do budoucna slušný růst ziskovosti a z toho vyplývající zhodnocení ceny akcie, případně dividendy. Já jsem se rozhodoval vstupovat do akciových pozic na základě své více než 40 leté zkušenosti a přesvědčení, že na fundamentálních základech záleží mnohem víc než na krátkodobé volatilitě ceny. Pokud se vám podaří nalézt akcii, kterou někdo jiný z emocionálních důvodů, nebo na základě předsudků a obecného mínění prodává, podívejte se na fundamentální ukazatele a v případě, že je shledáte silnými, určitě se vám z dlouhodobého hlediska takový nákup vyplatí. Já osobně věřím víc fundamentálním datům, než momentálním výkyvům ceny.

Redakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: Chuck Carnevale, FastGraph

 Vaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.