Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 25.02.2014

Akcie roku 2014: Růstové a dividendové akcie s důrazem na dividendy. Část první.
Zastávám názor, že běžné akciové portfolio musí být individuálně sestaveno tak, aby odráželo individuální cíle, možnosti a toleranci k riziku každého investora. Z toho logicky vyplývá, že předtím, než začne investor přemýšlet o sestavení portfolia, měl by si ujasnit, čeho vlastně chce dosáhnout. To zahrnuje vnitřní poznávání a podrobnou znalost svého vnitřního já. Prvním krokem v sestavení vhodného portfolia tedy bude odpovědět si pravdivě na několik důležitých otázek.

Tento první krok je důležitý bez ohledu na to, jestli všechno chcete dělat sami, nebo jestli chcete svěřit správu portfolia nějakému profesionálovi. I to nejpečlivěji sestavené portfolio může selhat, pokud investor, pro kterého je vytvořeno, není schopen emocionálně zvládnout aktuální tržní podmínky a začne měnit pravidla v průběhu hry. Je nezpochybnitelnou pravdou, že neexistuje nic takového, jako ideální portfolio, které od začátku až do konce investičního horizontu pouze roste. Jako investoři musíme být připraveni zvládat měnící se tržní podmínky, musíme zvládat špatné počasí i občasnou bouři. Aby to bylo úplně jasné, tento odstavec se věnuje nevyhnutelnému kolísání ceny akcií v průběhu doby a nezbytnosti investora, aby se s tím vyrovnal.

Z výše uvedeného také vyplývají nejdůležitější otázky, které si musíme před začátkem budování portfolia položit:
 
- Jak se budu schopen se vyrovnat s nevyhnutelným kolísáním ceny, které jde ruku v ruce s dlouhodobým držením akcií v portfoliu?
- Během nepříznivých podmínek na trhu zůstávám spíš klidný, nebo mám sklon k panice a impulsivním rozhodnutím?
- Jsem spokojený se svým pojetím dlouhodobého investičního horizontu, nebo jsem spíš krátkodobý investor se zaměřením na swingové obchodování?

To jsou příklady otázek, které musí být poctivě a pravdivě odpovězeny dřív, než začneme přemýšlet o investicích. Teprve potom můžeme začít budovat portfolio, které bude úspěšné a sestavené přesně podle našich potřeb.

Předchozí články se zaměřovaly na investory, kteří hledají „růstové akcie“ a „růstové a dividendové akcie“. Společným znakem je to, že jsou vhodné pro investory, kteří hledají vysoké kapitálové zhodnocení, případně vysoké celkové zhodnocení (kapitálové zhodnocení + dividendy). V tomto článku najdou inspiraci investoři, kteří hledají spíš soustavný tok vyšších dividendových výnosů.
 

Několik slov o celkových výnosech, standardech a hodnocení


Existují přísná pravidla a průmyslové standardy pro publikování požadovaných údajů. Je důležité sjednotit pravidla pro publikované údaje, aby bylo možno mezi sebou porovnávat akcie, ETF, atd. Aby šlo prostě porovnávat jablka s jablky a ne jablka s hruškami. Proto musí publikované hospodářské údaje splňovat přísné podmínky. Ve svém důsledku jde o dobrou věc, protože investor může s důvěrou porovnávat hodnoty a výkonnost akcií z různých skupin, případně porovnávat jednu skupinu s druhou.

Bohužel stejně jako v životě, tak i zde se objevují určité chyby a nedostatky, které způsobují, že rigidní setrvávání na těchto průmyslových standardech může být často zavádějící. Výpočet celkového výnosu je jedním z těchto problematických úkonů. Souhlasím s tím, že striktní dodržování pravidel pro výpočet celkového výnosu vede k výsledku, který je poměrně přesný. Zjednodušeně jde o výpočet kapitálového zhodnocení a dividendového výnosu v průběhu doby. Nicméně výpočet celkového výnosu, i když je přesný, nám nedává celkovou představu o výkonnosti akcie.

Tento bod je obzvláště důležitý pro investory v důchodu, kteří se zaměřují maximální aktuální příjem. Problémem je to, že obě komponenty zisku, tj. kapitálové zhodnocení a dividendový příjem jsou publikovány ve svém souhrnu. Pro investory, kteří se zaměřují na maximalizaci dividendového příjmu, takové publikování celkového výnosu není přijatelné, protože pomíjí oblast, která je nejvíc zajímá. Tito investoři se zaměřují hlavně na dividendový výnos, na příjmovou stránku vlastnictví akcie. Publikování celkového výnosu stírá kapitálové zhodnocení a dividendovou komponentu.

Příklad portfolia z roku 2013 nám ukáže, o čem tu hovoříme. Dividendové růstové portfolio, které jsem řídil, mělo v roce 2013 celkový výnos ve výši 31,64 %. Index S&P 500 ve stejné době měl výkon 32,39 %. Dalo by se tedy prohlásit, že výkonnost indexu byla nepatrně lepší než výkonnost portfolia. Pokud se však podíváme na obě složky celkového výnosu, pak zjistíme, že dividendový výnos portfolia byl mnohem lepší než u indexu S&P 500.

Celkový výnos byl v obou případech stejný, ale index S&P 500 měl vyšší kapitálové zhodnocení a nižší dividendový výnos. Portfolio mělo nižší kapitálové zhodnocení a vyšší dividendový výnos.

V současné době má portfolio dividendový výnos okolo 3 %, index S&P 500 má dividendový výnos 2 %. Kapitálové zhodnocení indexu je stále nepatrně lepší. Očekávám, že index bude mít i nadále nepatrně lepší celkový výnos, stejně jako v minulosti, nicméně to nepovažuji za důležité, protože v první řadě jde o soustavný dividendový výnos.

Převážná většina akcií v dividendových růstových portfoliích je tvořena exkluzivními dividendovými akciemi (blue chips). Mají dlouhou historii a zvyšují velikost vyplácené dividendy každým rokem. Dividendový výnos z mého dividendového růstového portfolia rostl každým rokem od roku 2007 až do současnosti. V porovnání k tomu dividendový výnos akcií z indexu S&P 500 měl v roce 2009 prudký 21% propad. Samozřejmě kapitálové zhodnocení mého portfolia i indexu se neubránilo prudkému propadu hodnoty během Velké recese v roce 2008. Nicméně základním rozdílem mezi mým portfoliem a indexem je v tom, že dividendové růstové portfolio pokračuje každoročně v produkci stále vyššího dividendového zhodnocení, což je ostatně primárním cílem tohoto portfolia.

Výše uvedený příklad neslouží jako omluva, nebo jako chlouba. Je jen příkladem, na kterém lze ilustrovat důležitá fakta, která mohou být lehce přehlédnuta, pokud nemáme k dispozici podrobnější údaje a hodnotíme úspěšnost pouze na základě celkového výnosu. I když může být každý šťastný, že jeho portfolio dosahuje vysokého celkového výnosu, v případě požadavku na stálý příjem, který je obvyklý u investorů v důchodovém věku, nevypovídá celkový výnos o nejdůležitější složce, která je zajímá.

Ještě jedna věc je svázána s pojmem celkový výnos. Kapitálové zhodnocení (růst ceny akcie) je z principu vyjádřením toho, čemu říkáme „nerealizovaný zisk“. K tomuto zisku se nedostaneme jinak, než tím, že příslušnou akcii prodáme. V protikladu k tomu je dividendový výnos „reálný výnos“ protože obdržíme hodnotu dividend v penězích. Z tohoto pohledu se dá považovat nerealizovaný zisk za iluzorní, kdežto dividendový výnos za reálný příjem.
 

Čtěte dále


Akcie roku 2014: Růstové a dividendové akcie. Část první

Akcie roku 2014: Růstové a dividendové akcie. Část druhá, závěrečná.

Akcie roku 2014: Růstové akcie. Část první
Akcie roku 2014: Růstové akcie. Část druhá
Akcie roku 2014: Růstové akcie. Část třetí, závěrečná

Akcie roku 2014: Pro každého něco

 

Akcie s rostoucím a dividendovým výnosem s důrazem na dividendový výnos


Hlavním kritériem pro výběr akcií bylo zaměření na akcie, které se pohybují na správné hodnotě a mají z dlouhodobého pohledu rostoucí dividendový výnos. Při výběru jsem se zaměřil na kvalitní dividendové akcie s dividendovým výnosem vyšším než 2,5 %, s dlouhou historií a s každoročním zvyšováním dividend. Akcie by se měla pohybovat v blízkosti správné hodnoty.

Následuje seznam 20 akcií, v abecedním pořadí, které splňují tato kritéria. Obecně se domnívám, že většina z těchto kandidátů představuje rozumnou investici pro investory se zaměřením na dividendový výnos. P/E se pohybuje na úrovni 15, nebo nižší. Některé akcie mají P/E nepatrně vyšší. Nicméně v každém případě se stejně bude muset investor rozhodnout na základě vlastního průzkumu rozhodnout, jestli si vybere některou z předkládaných akcií ke své investici. Hodnota P/E na úrovni 15 pak může sloužit jako doporučení.
 

20 Akcií s rostoucím a dividendovým výnosem s důrazem na dividendový výnosV prvním článku jsme si uvedli dvě akcie z kategorie blue chip, Chevron a Wal-Mart Corporation. V tomto článku si uvedeme zbývající dvě exkluzivní akcie se zaměřením na dividendový výnos.
 

Exxon Mobil Corporation: (XOM)


Exxon Mobil Corporationse zaměřuje na průzkum těžbu a zpracování ropy a zemního plynu. Dále na rafinaci ropy a výrobu ropných produktů. Investor by si měl povšimnout, že hlavní ropné společnosti mají ceny akcií níž, než společnosti v jiných sektorech se podobným ziskem a dividendovým výnosem. Máme tu akcie se slevou. Investoři by měli z tohoto důvodu zvážit investice do ropného sektoru.

Průměrná hodnota P/E z indexu S&P 500 je nyní lehce nad úrovní 16. V porovnání k tomu je společnostExxon Mobil Corp. s úrovní P/E na hodnotě 12,6 skvělou příležitostí k nákupu. Mohlo by to tak opravdu být. Nicméně by se měl být investor v případě akcií s velmi nízkým P/E spíš ostražitý. Modrá čára v následujícím grafu představuje obvyklou hodnotu P/E. Oranžová čára představuje hodnotu při P/E = 15. Jak je vidět ceny akcie Exxon Mobil Corp. se dostaly na hodnotu P/E=15 jen výjimečně.Tabulka výnosů 

Ingredion Incorporated: (INGR)


Druhým příkladem je společnost Ingredion Incorporated, která vyrábí a dodává škroby a náhradní sladidla z kukuřice a dalších materiálů na bázi škrobu řadě průmyslových odvětví, včetně sektoru potravin, nápojů, pivovarnictví, farmaceutického průmyslu, výroby papíru a lepenky, textilu, výrobků pro osobní péči. Působí i na globálním trhu s kukuřicí, krmivy a v oblasti výroby ropných ekvivalentů z kukuřice.

Současné nízké ohodnocení společnosti patrně souvisí s mírným poklesem zisku v roce 2013. Na druhé straně současný výhled zisku na rok 2014 předpokládá obnovení ziskovosti na rekordní úrovně, což může být příležitost pro dlouhodobý investiční záměr.
Tabulka výnosů
 
Pokračování příště...

Redakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: Chuck Carnevale, FastGraph
Vaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.