Akcieatrhy  >  Investice  >  Money management úspěšného obchodování
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 21.04.2015

Money management úspěšného obchodování
Jednou ze zajímavých přednášek na MoneyExpo 2015 byla přednáška o řízení peněz. Řízení peněz neboli money management, je nejdůležitější součástí úspěšného obchodování jak pro forex, komodity i akcie a všichni úspěšní obchodníci uřezávají ztráty v zárodku a zisky nechávají růst. Nicméně se již málo ví, že úspěšnost obchodování závisí také na velikosti částky, kterou pošleme do obchodu v poměru k celkovému množství peněz na účtu. 
 
Pro jednoduchost si zvolíme systém s pravděpodobností ztrát a zisku 50:50. To znamená, že na jeden zisk budeme mít jednu ztrátu. Poměr ztrát a zisků budeme mít 1:1. To znamená, že v případě ztráty ztratíme veškerou vloženou částku, v případě zisku vyděláme to samé, co jsme tam vložili.
 
Otázka zní: „Kolik peněz z celkové částkyna účtu pošleme do obchodu?“  Logicky vzato, to nebude asi 100%, neboť první nepovedený obchod a zpátky do práce. Co takhle 25, 50, nebo 75%? Nejlepší bude, když si uděláme tabulku.
 

Velikost částky do obchodu

25%

50%

75%

Hotovost na účtu

1000

 

1000

 

1000

 

vklad do 1. obchodu

 

250

 

500

 

750

1. obchod zisk

 

+500

 

+1000

 

+1500

stav hotovosti na účtu

1500

 

2000

 

2500

 

vklad do 2. obchodu

 

375

 

1000

 

1875

2. obchod ztráta

 

-375

 

-1000

 

-1875

hotovost po 2. obchodu

1125

 

1000

 

625

 

vklad do 3. obchodu

 

281,25

 

500

 

468,75

3. obchod zisk

 

562,50

 

1000

 

937,50

hotovost po 3. obchodu

1687,50

 

2000

 

1562,50

 

vklad do 4. obchodu

 

421,875

 

1000

 

1171,88

4. obchod ztráta

 

-421,875

 

-1000

 

-1171,88

hotovost po 4. obchodu

1265,63

 

1000

 

390,62

 
 
 
Nemusíme být ani velicí géniové a ihned vidíme, že velikost zisku závisí na velikosti vložené částky do obchodu. Zajímavé je, že při velikosti částky 25 % prakticky během deseti pokusů zdvojnásobíme svůj majetek (přesně 1,8 krát), když budeme do tohoto hypotetického obchodního systému vkládat 50 %, budeme celkově na nule a při 75 % skončíme nejpozději po 10 pokusech na dlažbě.

Když budeme chtít zjistit jaká je optimální částka pro vstup do obchodu, tak si to zkusíme matematicky odvodit.
 
S0 – stav účtu na začátku
S1 – stav účtu po prvním (ziskovém) obchodu
S2 – stav účtu po druhém (ztrátovém) obchodu
W – poměr zisk/ztráta (win/loss) – v tomto případě 2:1 tj. W=2
F – procentuální poměr (fraction) z účtu vložený do obchodu 
 
Po prvním (ziskovém) obchodu je stav účtu: 
S1 = S0 + S0 * F * W = S0 (1 + F*W)
 
(vynásobíme stav účtu procentem F a velikostí zisku a celé to připočteme k počátečnímu stavu)
 
Po druhém (ztrátovém) obchodu je stav účtu:
S2 = S1 – F * S1 = S1 (1 – F)
 
(vynásobíme stav účtu procentem a ztrátu odečteme od účtu)
Po dosazení za S1 vyjde: 
S2 = S0 (1 + F*W) * (1 – F)
 
Nyní převedeme S0 na druhou stranu rovnice. 
 
S2 / S0 = (1 + F*W) * (1 – F)
 
Poměr S2 / S0 vyjadřuje přírůstek na účtu po dvou obchodech s pravděpodobností 50% (tj jeden zisk a jedna ztráta. Provedeme nějaké úpravy:
 
S2 / S0 = (1 + FW)(1 – F)
S2 / S0 = 1 – F + FW – F2W
S2 / S0 = 1 – F(1+W) – F2W
 
S2 / S0 = 1 + F(W-1) – F2W
 
Velikost účtu lineárně roste s velikostí částky vložené do obchodu F, ale zároveň kvadraticky klesá s velikostí částky vložené do obchodu F. Pro malé částky vložené do obchodu F se její kvadratická hodnota tolik neuplatňuje, ale s jejím růstem postupně převládá, až nakonec zcela převládne a stahuje funkci do záporných hodnot.
 
Nyní budeme hledat maximum pro tuto funkci s proměnnou F. Na hledání maxima (minima) funkce se obvykle používá 1. derivace funkce, která se položí rovna nule.
 
delta (S2 / S0) / delta F *(1 – F(1+W) – F2W) = (W – 1) – 2FW = 0 W – 1 = 2FW 
po úpravě dostaneme:
 
F = (W – 1) / 2W
 
Pro W = 2 vyjde F = 0,25 
 
Tento výsledek znamená, že nejvyššího přírůstku na účtu dosáhneme v případě, že do obchodu půjdeme se čtvrtinou účtu. Pozor. To platí jen pro tento obchodní systém, kdy se zisky a ztráty pravidelně střídají a v případě, že první obchod je ziskový. Pro případ prvního ztrátového obchodu je to 16 %. 
 
Graf ukazuje, jak velikou budeme mít hotovost po 10 kolech obchodů. Je vidět jak to vypadá se stavem účtu, když budeme zvyšovat postupně procentuální poměr částky vložené do obchodu v poměru k celkové výši obchodního účtu. 

 
 
Z uvedeného grafu vyplývá jedno zásadní poznání. Systém martingale, který po každé ztrátě radí zdvojnásobit částku do obchodu principiálně nefunguje. Nejprve musíme začít s malými částkami, které nemají tak velikou výkonnost, a když se dostaneme nad 50 procent hodnoty účtu, zkrachujeme do deseti obchodů.
 

Kellyho rovnice

Pro zjištění optimální velikosti částky poslané do obchodu můžeme použít Kellyho rovnici. Musíme znát pravděpodobnost svého obchodního systému a výši poměru mezi zisky a ztrátami svého obchodního systému. Když to pak dosadíme do Kellyho rovnice vyjde nám optimální velikost částky poslané do obchodu. 
 
F = P – (1 – P)/W
 
F – procentuální poměr (fraction) z účtu poslaný do obchodu
W – poměr zisk/ztráta (win/loss) tj. v našem případě 2:1 tj. W=2
P – pravděpodobnost obchodního systému (dlouhodobé procento úspěšných obchodů lomeno neúspěšných) P = 0,5 (50%)
 
I když si budeme házet korunou, tak můžeme vydělávat jen tím, že budeme dodržovat správné řízení peněz. Vědět jak vysokou částku poslat do obchodu je jen začátek. Samozřejmě v praxi budou hodnoty mnohem nižší, protože musíme počítat s řadou neúspěšných obchodů za sebou a pokud používáme finanční páku, tak musíme částku vydělit velikostí páky. 
 
 
Redakce: www.akcieatrhy.cz
 Vaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.