Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 19.08.2014

Jsou růstové akcie vhodné pro důchodová portfolia? Část první.Souhrn pro ty, co nechtějí číst

  • Jsou růstové akcie vhodné pro důchodové portfolio, nebo bychom se jim měli vyhýbat?
  • Život není bez rizika. Občas si trochu zariskovat může být dobrá věc.
  • Při uvážlivém použití, může vhodná investice do rostoucích akcií změnit finanční budoucnost investorů v důchodu.
  • Budoucí úspěšné akcie mohou být identifikovány dostatečně v předstihu, aby šlo využít jejich mimořádný potenciál. Často jsou velmi viditelné.
  • Odpovídající podíl růstových akcií v portfoliu může poskytnout řádově vyšší výnos.


Úvod


Obecně sdílený názor tvrdí, že investoři v důchodu by měli být víc konzervativní ohledně svého portfolia, než jejich mladší kolegové. Tudíž by jejich portfolio mělo obsahovat pouze ty nejkvalitnější a nejbezpečnější dosažitelné investice. Co se týká akciového portfolia, znamená to, že by mělo obsahovat jen ty nejkvalitnější, dividendy vyplácející akcie.

Z logiky věci je to jasné. Jakmile investor dosáhne důchodového věku, začne ho automaticky spíš zajímat konstantní příjem, než celkový růst. Ke všemu poté, co strávil celý život obezřetným a plánovaným hromaděním bohatství, nastává čas sklízet plody své práce. V ideálním případě by měl sklízet příjmy z výnosu dividend, nikoli prodávat akcie. Investoři v důchodu si nemohou dovolit nějaké větší soustavné ztráty.

Obecně souhlasím s tím, že jakmile dosáhnou investoři důchodového věku, měli by se stát konzervativnějšími. Na druhou stranu, nic se nemá přehánět. Investoři v důchodu, bez jiných příjmů a bez možnosti zvýšit si životní náklady, kromě toho čelí ještě inflaci. Jejich portfolio by tedy mělo mít schopnost zládnout jak růst příjmů, tak růst hodnoty aby inflaci zvládlo.

Pokud je portfolio složeno z kvalitních dividendových akcií, tak by mělo inflaci pokrýt poměrně dobře. Nicméně to vyžaduje odhodlání a schopnost držet takové portfolio dlouhodobě a ignorovat krátkodobou cenovou volatilitu, která se nezbytně musí dostavit. Vysoce kvalitní dividendové akcie z dlouhodobého hlediska obvykle nabízí zhodnocení ve výši 6 až 8 %. Někdy i více, což záleží na velikosti růstu zisku, protože dividendový růst obvykle koreluje z dlouhodobého hlediska s růstem zisku.

Akcie s rostoucími dividendami přináší kromě svého kapitálového zhodnocení také růst dividendových příjmů. Nejlepší dividendové akcie výnosově rostou. Kombinace kapitálového zhodnocení a růst dividendového příjmu dohromady z dlouhodobého hlediska velmi atraktivní zhodnocení, takže pro mnoho dividendově orientovaných investorů je vlastnictví atraktivních dividendových akcií vše, co potřebují.

Důležité je, že kritická schopnost vytrvat je snadná pro ty investory, kteří se naučili zaměřit svou pozornost na podstatně důležitější záležitost, než je pouhé zaměření na dividendový výnos. Dlouhodobý časový investiční horizont souží jako zdroj budoucích příjmů z dividend. Z krátkodobého hlediska je akciový trh aukce, která je emocionálně řízená. Z toho plyne krátkodobá volatilita pohybu cen, což zvyšuje emocionální zatížení investorů. Nicméně z dlouhodobého časového horizontu, a o tom invetování je, řídí růst cen a tedy i výši vyplácených dividend jedině výše zisku akciové společnosti.

Nicméně tento článek se nezabývá exkluzivními dividendovými akciemi, takže bychom se měli zaměřit na zodpovězení otázky v jeho názvu. Mohli bychom si ji trochu upravit. Jsou růstové akcie vhodné pro dividendové portfolio, nebo by měly být systematicky ignorovány? Odpovídám, neměly a to může být překvapivé pro některé mé stálé čtenáře. Osobně se domnívám, že obezřetní investoři si musí být vědomi všech investičních možností, které jsou jim k dispozici. Pokud uvážlivě využijí možnosti, které přináší investice do růstových akcií, může to znamenat změnu pro finanční budoucnost ivnvestora v důchodu.

Osobně nejsem zastáncem přístupu: „Zelené banány už kupovat nebudu,“ který zastává mnoho investorů na sklonku života. Život není bez rizika a občas přijmout nějaké to riziko může být dobrá věc. I když většina mých investic dnes směřuje do dividendových akcií, přiznávám, že stále umím ocenit neuvěřitelné příležitosti, které přináší investice do růstových akcií. Aby bylo jasno, nedoporučuji zde, aby důchodci investovali POUZE do růstových akcií, ale pro ilustraci si můžeme ukázat, jak vhodné doplnění portfolia růstovými akciemi může poskytnout řádové rozdíly v budoucím výnosu.


Co je růstová akcie?


Osobně dávám přednost termínu „růstová společnost“ před termínem „růstová akcie“. Je to kvůli tomu, že když investuji do růstu, tak se považuji za dlouhodobého společníka (prostřednictvím akcií), který vstupuje do prudce rostoucího podnikání. Musí tu být potenciál generovat velmi vysoké zisky po velmi dlouhou dobu.

Definuji tedy růstovou společnost, nebo růstovou akcii tím, že úroveň zisku roste tempem minimálně 15 % ročně. Na trhu můžeme nalézt mnoho růstových akcií (společností), které prokázaly schopnost mnohem rychlejšího růstu. Například některé firmy dokážou dlouhodobě růst rychlostí 20 %, 30 %, i větší rychlostí ročního růstu Pokud si takto rychle rostoucí společnost pořídíme do svého portfolia, odmění se nám mnohem více, než typická dividendová akcie.


Typická charakteristika růstové akcie


Než si ukážeme příklady, jaký výnos může taková růstová akcie přinést, měli bychom si říct pár slov o obecných charakteristických rysech růstových akcií. Hlavním rysem většiny rostoucích společností je, že nevyplácí dividendy, protože veškerou hotovost používají k financování svého rychlého růstu. Investice do rostoucí společnosti je pouze záležitostí kapitálového zhodnocení (ceny akcie). Nicméně je dobré mít na paměti, že když společnost nevyplácí dividendy, tak to ještě neznamená, že se jedná o růstovou akcii. Někdy to může znamenat varovnou známku potíží v podnikání.

Akcie bez dividend je často považována za negativní investici těmi investory, kteří se zaměřují na dividendový příjem. To je zcela pochopitelné, když máte jít do důchodu a žít z dividend. Když však máte dostatečné dividendové výnosy, které uskpokojí vaši každodenní potřebu a vaše portfolio je nastaveno tak, že generuje rostoucí dividendový výnos, pak přidání několika růstových akcií do portfolia se může ukázat jako velmi prospěšné.


Ochrana a výkon růstových akcií


Již několikrát jsem napsal, že dlouhodobě oceňují neuvěřitelnou sílu a zisky které přináší investice do silných růstových akcií. Ve skutečnosti mi analyzování a hodnocení silných růstových akcií dalo několik nejdůležitějších lekcí o investování na akciovém trhu. Snad nejdůležitějším poučením všech bylo, že neexistuje akciový trh, existuje jen trh s jednotlivými akciemi. Hlavním důsledktem tohoto poznání bylo, že si jsem se naučil ignorovat starosti o akciovém trhu a místo toho se zaměřuji na vyhlídky konkrétních podniků, které vlastním.

Pro ilustraci svého názoru vám nabídnu následující příklady rychle rostoucích akcií, které svým akcionářům z dlouhodobého hlediska nabídly neuvěřitelné zhodnocení. Pokud vás pohled do historických záznamů těchto společností nepřesvědčí, že situace na celkovém akciovém trhu nemá s investováním nic společného, pak vás nepřesvědčí nic. Po porovnání historické výkonnosti následujících akcií s výkonností indexu S&P 500 si položte tuto jednoduchou otázku.

Měla výkonnost celkového trhu (tj. index S&P 500) něco společného s výkonností uvedených růstových akcií? Jasná a důrazná odpověď zní NE!

Kažému by mělo být jasné, že uvedené příklady rostoucích akcií nejsou v současné době žádným investičním doporučením. Jsou to jen příklady, jak mohutné výkonnosti lze dosáhnout investováním do rychle rostoucího podnikání. Uvedené společnosti se mezitím staly velikými stabilizovanými firmami, takže zopakování tohoto rychlého růstu je vysoce nepravděpodobné. Nicméně z hlediska mého 15% pravidla se ještě stále dá předpokládat, že porostou rychleji.


The Priceline Group Inc.: (NASDAQ:PCLN)


The Priceline Group Inc. je online cestovní kancelář. Společnost provozuje portály jako booking.com, který zajišťuje celosvětové rezervační služby pro zhruba 425 tisíc nemovitostí ve 190 státech a ve 42 jazykových mutacích. Portál agoda.com, což je hotelový rezervační servis pro oblast Asie má 38 jazykových mutací. A také portál rentalcars.com, který nabízí pronájmem automobilů v 6 tisících míst po celém světě.

Společnost provozuje také rezervační služby hotelů, zajišťuje letenek a pronájem aut, dovolené a plavby lodí prostřednictvím portálu priceline.com. Prostřednictvím služby Name Your Own Price service; portálu KAYAK a mobilních aplikací umožňuje lidem porovnávat tisíce cestovních destinací a cestovní pojišťovací služby.Složený růst zisku 38 %Startovní investice ve výši 10 tisíc USD v roce 2000 by změnila váš život. A celkový akciový trh s těmito výsledky nemá co do činění.


Cognizant Technology Solutions Corporation: (NASDAQ:CTSH)


Cognizant Technology Solutions Corporation je informační technologická společnost. Nabízí celosvětově informační, konzultační a podnikové řídící služby. Společnost se angažuje ve čtyřech segmentech: finanční služby, péče o zdraví, výroba/prodej/logistika a ostatní. Společnost byla založena v roce 1998 a sídlí v městě Teaneck v New Yersey.Složený růst zisku 31,5 %Ještě jednou, akciový trh nemá nic společného s výkonností společnosti.


Google Inc.: (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG)


Google Inc. je globální technologická společnost. Podnikání je primárně zaměřeno na vyhledávání, reklamu, operační systémy a platformy, podnikové a hardwarové produkty.Složený růst zisku 29,9 % od zahájení činnosti
Růst akciového trhu 7,4 %, Google 28,3 %


Pro srovnání: Porovnání s exkluzivní dividendovou akcií


Pro porovnání mohutné převahy ve výkonnosti, kterou nabízejí růstové akcie, se můžeme podívat na společnost Procter & Gamble (NYSE:PG). Nejenom kvůli tomu, že je to exkluzivní dividendová akcie, ale také protože v roce 2001 se hodnota společnosti pohybovala na úrovni reálného (spravedlivého) ocenění. Z tohoto důvodu představuje vhodnou volbu pro porovnání s výše uvedenými růstovými akciemi.

Investice do společnosti jako je Procter & Gamble je mnohem méně riziková, než investice do růstových akcií uvedených výše. Kromě toho z dlouhodobého pohledu dosahuje PG lepší výkonnost, než index S&P 500 (celý trh). Je ovšem také pravda, že výkonnost této exkluzivní akcie bledne v porovnání s výnosy rychle rostoucích akcií. Pro porovnání je uvedena výkonnost Procter & Gamble jak bez reinvestovaných dividend, tak s reinvestovanými dividendami.


Procter & GambleZisky rostou 7,5 % ročně + dividendy
Nadprůměrný výnos, dividendy nejsou opětovně investovány do akcie
Nadprůměrný výnos, dividendy jsou reinvestoványPříště se podíváme na zajímavé kandidáty současných růstových akcií


Prohlášení: Názory vyjádřené v tomto článku mají pouze informační a výukovou hodnotu a neměly by být považovány za doporučení k nákupu, nebo prodeji akcií zmíněných v článku. Minulá výkonnost firem není zárukou stejné výkonnosti v budoucnu a zmiňované společnosti si nemusí udržet odhadovaný růst zisků. Informace v tomto dokumentu by měly být přesné, ale nikdo by se na jejich základě neměl rozhodovat. Nedoporučujeme, aby někdo jednal na základě jakéhokoli investičního informací bez předchozí konzultace s investičním poradcem, pokud jde o vhodnost takových investic pro jeho konkrétní situaci.


redakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: Chuck Carnevale

 Vaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.