Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 21.07.2014

Kimberly-Clark: fundamentální analýza z jiného pohledu
• Kimberly-Clark je společnost, která je z pohledu obvyklého hodnocení zajímavou investiční příležitostí. 
• Obvykle se investoři zaměřují pouze na tyto základní fundamenty a na tom zakládají svá obchodní rozhodnutí. 
• V tomto článku se zaměříme i na další fundamentální data společnosti, která by mohla být pro rozhodování investorů užitečná. 
 
Pokud jste měli, nebo máte dítě, a chtěli jste mít trochu klidu, určitě máte povědomí o firmě Kimberly-Clark (KMB). Společnost sídlí v Dallasu v Texasu, USA a vyrábí a prodává hygienické zboží ve více než 175 státech světa. Tržní kapitalizace společnosti je 5 miliard USD a mezi její značky patří: Huggies, Kotex, Scott, Pull-Ups a Kleenex. Historie společnosti sahá až 140 let zpátky a v současné době firma zaměstnává 58 tisíc zaměstnanců po celém světě. 
 
Normálně se fundamentální analýza zabývá věcmi jako je současná hodnota P/E, obvyklá hodnota P/E, růst zisku a dividendový výnos, odhadovaný budoucí růst společnosti atd. Dále bychom se zabývali úvahou, že zkoumat cenu pouze cenu akcie bez souvislosti se zisky společnosti je zavádějící s uvedli bychom si příklad korelace mezi zisky společnosti a cenou akcie. Nicméně v tomto článku se pokusíme o mírně odlišný přístup a zaměříme se i na jiná fundamentální data. V grafech budou uvedena pod zkratkou FUN -  Fundamental Underlying Numbers.
 
Na začátek se podíváme na rozdíly mezi daty, která platí pro celou společnost a daty, která platí pro jednotlivou akcii. V následujícím grafu máme celkové příjmy společnosti (rev) KMB za posledních 15 let. Vidíme, že příjmy se zvýšily z počátečních 13 miliard v roce 1999 na současných 21 miliard USD. Vyjádřeno procenty, společnost generovala příjmy rychlostí 3,5 % ročně. Při započtení průměrné inflace je to však pouze 1 % ročně. 

 
Z toho bychom mohli usuzovat, že co se týká růstu, společnost není nijak zvlášť zajímavá. Nyní se podívejme na graf, kdy jsou celkové příjmy společnosti vztaženy na jednotlivou akcii. Jsou to stejná data, ale vyjádřená jiným způsobem. Nyní vidíme, že příjmy na akcii (revps) stouply z počátečních 24 USD na konečných 55 USD, to je složený růst 6 % ročně. Vyjádřeno jinými slovy to znamená, že celkové příjmy společnosti rostly rychlostí 3,5 % ročně, ale příjem na jednu akcii rostl 6 % ročně. Kimberly-Clark se ze společnosti, která s bídou poráží inflaci dostává na pozici středně rychle rostoucích firem. 

 
Důvodem pro tento rozdíl v datech je samozřejmě velikost množství akcií v oběhu. Samozřejmě víme, že společnost Kimberly-Clark má program na zpětný odkup svých akcií. Následující graf ukazuje množství akcií v oběhu (csho) KMB, který v roce 1999 dosahoval 544 miliónů akcií. V současné době toto množství dosahuje jen 381 milionů obíhajících akcií. To je redukce počtu ve výši 2,5 % ročně a to také vysvětluje, proč celkové příjmy na jednu akcii rostou rychleji než celkové příjmy společnosti. Takové informace mohou pozitivně ovlivnit investiční rozhodování.

 
V loňském roce společnost Kimberly-Clark prodala polovinu produkce v Severní Americe a druhou polovinu ve zbytku světa. Když budeme analyzovat tuto informaci, tak zřejmě dojdeme k závěru, že prodeje v Severní Americe budou konstantní a o 7% růst se postarají prodeje v rozvíjejících se a rozvinutých zemích, stejně jako tomu bylo v nedávné historii. Nicméně i když prodeje rostly ročně o 3,5 %, proměnily se do 6% růstu na akcii. 
 
Tento příklad demonstruje, jak lze pohlížet na libovolná fundamentální ekonomická data společnosti. Můžeme se tak dívat například na zisk společnosti, nebo na dividendy. Dokonce, i když se zdá, že společnost neroste a má malou ziskovost, při vyjádření těchto dat vzhledem k jednotlivé akcii můžeme dojít k podstatně odlišnému hodnocení společnosti. Z dlouhodobého pohledu by měly tyto fundamentální údaje k sobě samozřejmě přibližovat. Nicméně uvedený příklad pěkně ilustruje, že 4% růst je ve skutečnosti 6 až 7% a to bez ořezání nákladů, i bez zvýšení ziskovosti. 
 
Druhý příklad, který si ukážeme z odlišného pohledu, se týká dividend. Obvykle se podíváme na dividendový výnos akcie a to nám stačí. Zjištění, že KMB vyplácí dividendy je pro začátek dostačující. Když zjistíme, že Kimberly-Clark nejenom vyplácí dividendy, ale výše dividend během posledních 42 let neustále roste, tak to je ještě lepší. Asi nejdůležitější je zjištění, zda je tento dividendový růst udržitelný. Můžeme se podívat na zisky společnosti a z nich odvodit, že na dividendy je použito v posledních letech 50 až 56 % zisku. Nicméně nejlepší možností je porovnat příjmy v hotovosti vůči výdajům v hotovosti, což je přesně to, co uděláme v následujícím grafu. 
 
V tomto grafu vidíme cash flow na akcii (cflps) znázorněné světle modrou linkou a pro porovnání jsou zde znázorněny celkové kapitálové výdaje na akcii (capxps) a dividendy na akcii (dvxps). Vidíme, že od začátku tisíciletí nikdy nepřesáhla výše dividend a kapitálových výdajů výši hotovostních příjmů. Můžeme se tedy domnívat, že dříve prezentovaný, masivní zpětný odkup akcií společnosti nenarazí na nějaké překážky. Je potěšující zjistit, že společnost, do které jste investovali, nebo o kterou máte zájem, generuje dostatek hotovosti, aby mohla pokrýt veškeré svoje výdaje. 

 
Posuneme se dále. Pokud předpokládáme, že bude pokračovat růst výše vyplácených dividend, chtěli bychom se ujistit, že příjmy v hotovosti budou i v budoucnu natolik vysoké, aby pokryly veškeré náklady společnosti. Jinými slovy se budeme zajímat o to, jak veliké jsou příjmy společnosti a zda je velikost příjmů udržitelná i v budoucnosti. 
 
V dalším grafu je uvedena rentabilita vlastního kapitálu společnosti Kimberly Clark (roe) a její návratnost investic (roi). Obě hodnoty jsou poněkud volatilní, ale z historického hlediska působí přirozeně. ROE je na hodnotě 20 %, což je o něco vyšší než obvyklá hodnota a ROI je na úrovni 15 %. 

 
Marže společnosti je převážně konstantní. Hrubá marže (gpm) je nejhůře na úrovni 30 %, čistá marže se pohybuje okolo 10 %. Vidíme, že v posledních letech se hrubá marže poněkud snižuje pravděpodobně v důsledku konkurence, cenových válek, slevových akcí, nebo v důsledku kombinace všech těchto jevů. Nicméně zůstává čistá marže na zdravé úrovni a není moc zasažena. 

 
Pokud používáme historický vývoj jako vodítko pro investiční rozhodování, pak by nás neměla ani tak zajímat výše dividendového výnosu, jako spíš zda společnost udrží své marže, zda udrží své příjmy a zda se jí povede zvyšovat své cash flow, z kterého se musí vše financovat. 
 
Existuje velké množství dalších ekonomických údajů a nejde je všechny uvést v jednom článku. Na závěr si zde probereme koncept zhodnocení. Obvykle se za úroveň zhodnocení považuje poměr P/E a je jednoduše dostupný. Nicméně si můžeme uvést i další P/E poměry. Každý z nich se může trochu lišit, ale v zásadě mají mnoho společného. V následujícím grafu máme poměr cena k základnímu výnosu (peb), cena k ředěnému zisku na akcii – určuje kvalitu zisku (ped) a poměr cena k provoznímu zisku na akcii (peo). Tyto poměry nejsou zcela totožné, ale převážně se pohybují spolu. 

 
Potenciálního investora by možná zajímal poměr ceny akcie vztažený k účetní hodnotě společnosti (pb). V případě KMB se tento poměr pohybuje od hodnoty 3,5 do 7,4. Pozitivní je, že v minulém roce se tento poměr pohyboval poblíž maxima na úrovni 6,6.

 
Někoho by mohlo zajímat, jak vypadají prodeje vztažené k ceně akcie (ps). V následujícím grafu vidíme, že se tato hodnota pohybuje od 1,1 do 2,8 a klesá. Vidíme však, že v současnosti se tato hodnota pohybuje na přesně stejné úrovni, jako před recesí. 

 
Pokud vše shrneme, Kimberly-Clark se dá považovat za stabilní společnost. Obvykle hodnotíme společnost na základě korelace mezi ziskovostí a cenou akcie. V tomto případě jsme použili k naší analýze další fundamentální ekonomické údaje, které nejsou v investičním hodnocení tak obvyklé. Závěry ke kterým jsme došli takové, že investice do společnosti Kimberly-Clark je rozumná i z pohledu těchto fundamentálních dat. Společnost roste středním tempem, dividendový výnos se zvyšuje, cash flow je dostatečný na pokrytí nákladů i výplaty dividend. Jedinou nepříjemností je, že cena akcie je v současné době poněkud nadhodnocena. Nicméně každý investor by se měl zamyslet nad možným dalším vývojem společnosti. Nejdůležitější částí této fundamentální analýzy je odlišný pohled a použití jiných ekonomických dat, než je obvyklé. To nám umožnilo pohlédnout jiným způsobem na procesy, které mají vliv na výkonnost společnosti. Možná byl tento pohled i v něčem zajímavější. Nicméně pokud se někdo rozhoduje, zda má vstoupit to této investice, doporučujeme provést vlastní výzkum a zhodnocení, zda je investice vhodná z hlediska časového rámce, výše rizika, výše očekávané návratnosti a dalších investičních kritérií. 

Redakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: FAST Graphs
 Vaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.