Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 20.01.2014

Nový garantovaný trend – vyšší cena zlata
Pokud to myslíte se zadními kolečky vážně, nakupujete fyzické zlato. Samozřejmě hlavně kvůli politice centrálních bank vyspělých států, které chrlí oběživo v takovém množství, že se to bude muset projevit na kupní síle papírové měny. Možná ho kupujete kvůli tomu, že neexistuje žádný způsob, jakým by se vlády mohly vyhnout důsledkům raketového navyšování svých dluhů. Případně kvůli tomu, že si uvědomujete, že se politikům nedá věřit, že by byli ochotni, nebo schopni formulovat realistickou strategii, která by umožnila vyhnout se v budoucnosti monetární, fiskální a ekonomické krizi.

Ano, to jsou vážné důvody k držení zlata ve svém současném portfoliu. Ale vynořuje se zde nový trend a možná zakrátko bude mít na ceny zlata takový vliv, jako nic jiného. Je to starý známý nedostatek nabídky.

Jen minimum analytiků to zmiňuje a pro hlavní ekonomická média to je hluboce pod jejich rozlišovací schopností, ale pokud několik hlavních faktorů nezmění svůj směr, můžeme se těšit na rázné snížení nabídky zlata. A to samozřejmě musí mít vliv i na jeho cenu.

Následující čtyři faktory budou ve výsledku znamenat pokles v nabídce zlata. Možná jsme si již jednotlivých náznaků všimli, ale jejich společné působení, dříve nebo později vyvolá bouři, která mohutně zasáhne cenu zlata. Až to nastane, budete děkovat, že jste si nakoupili dokud to bylo možné, příjemnou zásobu zlatých prutů.

Faktor 1: Produkce se snižuje, výstavba se prodlužuje, průzkum se ruší

Producenti zlata nepůsobí ve vzduchoprázdnu. Když cena jejich produktu poklesne během dvou let o 30 %, musí zcela jistě přikročit k nějakým opatřením. Tato opatření se velmi často, tu více, tu méně, projeví poklesem produkce, prodloužením doby výstavby nových projektů, snížením nákladů na geologický průzkum. Zasahuje to celé odvětví, a ani nízkonákladoví producenti nejsou proti tomu imunní.

Pokles cen drahých kovů znamená, že některé doly nejsou profitabilní. Pokud ztráta přesáhne cenu na uzavření dolu (a možné obnovení), pak takové doly jsou uzavírány. Produkce se zastaví, dostupnost zlata klesá.

I když nejsou nízké ceny zlata něco, co bychom zrovna chtěli vidět, z dlouhodobého hlediska mají prorůstový vliv. Jak se říká, receptem na nízké ceny, jsou ještě nižší ceny. Tím se myslí výrobní. Jestliže však cena zlata bude i nadále klesat dostane se veliké množství producentů do potíží a nebudou schopni zachovat produkci těžby na stávající úrovni. Mnoho zlatých dolů s vysokými zásobami má náklady na těžbu na úrovni 1100 USD za unci. Pokud cena klesne pod tuto úroveň, začnou omezovat těžbu.

Dopad na výstavbu a průzkum je ještě vyšší. Je jednoduché pozastavit stavební práce a nebudovat nové projekty tak rychlým tempem, když se začnete obávat o své dnešní příjmy. Výsledkem je pozastavení mnoha projektů a propouštění geologů.

Následující graf ukazuje překotný pokles v množství těžebních projektů ve světě.


 
Během prvních devíti měsíců roku 2013 se snížil počet aktivních důlních projektů o 52 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. A nejde jen o množství dolů, dochází také ke snížení výtěžnosti.


 
Během minulého roku poklesla výtěžnost u deseti největších zlatých dolů na třetinu výtěžnosti z období před pěti lety, nebo na čtvrtinu výtěžnosti z období před 14 lety.

A tady nastávají potíže: Tento trend nepůjde jednoduše zvrátit.

Tvá to okolo deseti let, než je nový důl uveden do provozu a to se týká také pozastavené produkce, která stojí v důsledku „probíhající údržby“. K opětovnému spuštění je potřeba čas a peníze.

Jinými slovy. I kdyby ceny zlata opět začaly růst, bude trvat několik let, než začne proudit produkce z nových projektů. Mnoho společností však bude čelit poklesu výtěžnosti a trh bude čelit nižší nabídce zlatých uncí.

Nižší ceny drahých kovů mají určitě vliv na to, jaké množství zlata a stříbra se vykope. Z hlediska nabídky je to samozřejmě špatné, ale bohužel zde nepůsobí pouze jeden faktor.

Faktor 2: A nyní vidíte, ehm.., vlastně nevidíte

Velké množství dolů má zásoby s nízkou výtěžností a s vysokou výtěžností. Když ceny klesají, společnost se může přesunout na zásoby s vyšší výtěžností a pořád být v zisku. Vypadá to jako krátkozraké řešení, ale protože to umožní společnosti přežít v prostředí s klesající cenou, jde o správné rozhodnutí.

Nicméně těžba vrstev s vysokou výtěžností vede k odepsání rudy s nízkou výtěžností. Popíšeme si princip:

Když jsou ceny drahých kovů nízké a společnosti se zaměří na výnosnější vrstvy, tak ty s nízkou výnosností jsou vynechány. Sice nikam nezmizí, takže by se dalo uvažovat o tom, že se k jejich těžby dá vrátit v budoucnu. Ale není to jen otázka ekonomická, a otázka nízkých cen. Tyto nízko výnosné vrstvy se nevytěží nikdy.

Čtěte dále:
Historie klesajících trendů. Končí pád zlata a stříbra?!
Trendy ve světové těžbě zlata

Šokující teorie: Zmanipulované zlato?

Je to kvůli technologii těžby, která funguje, jen když se míchají vysoce výnosné vrstvy s těmi chudšími. I kdyby se společnost chtěla k těžbě chudších vrstev vrátit, nebude to moci udělat, protože ty výnosné vrstvy byly mezitím vytěženy. Takže zásoby nezmizí jen z právního hlediska, podle definice těžebních rezerv, ale mohou nadobro zmizet i z ekonomického hlediska.

Samozřejmě se mohou těžaři vrátit k těmto chudým vrstvám, pokud budou ceny zlata vysoké (pokud budou na vyšší úrovni než 2000 USD), ale to není na pořadu dne. Hlavním poznatkem je, že mnoho dnešních chudých vrstev bude odepsáno, když se vytěží ty bohaté, potřebné k jejich těžbě.

Kritický bod: Možná se v příštím roce dovíme, že produkce drahých kovů roste. Ale to půjde na vrub výnosnějších vrstev a bude to znamenat, že pokles v produkci už číhá za rohem.

Faktor 3: Nenasytnost je dobrá věc, říkají politici

Pro zlaté doly začíná být stále složitější proplouvat politickými nástrahami. Vlády se stávají tak chamtivými, že tím trpí těžba.

Již jste to možná zaznamenali, ale podívejme se jak vlády a NGO (nevládní organizace) přispívají k efektivnímu snížení produkce drahých kovů a to i u těch největších ložisek.

Pebble projekt na Aljašce. Společnost Anglo American (AAUKY) vynaložila 540 milliónů USD na jednom z největších objevů mědi a zlata na světě. Nicméně nyní oznámila, že od záměru na vybudování dolu ustupuje. Společnost se prý chce zaměřit na méně riskantní projekty, protože je nepochybně unavena neustávajícími tahanicemi způsobenými strachem z poškození životního prostředí a neustálým prodlužováním schvalujícího procesu.

Fruta del Norte v Ekvádoru. Kinross Gold (KGC) koupila Aurelian krátce poté, co vešlo ve známost, že se jedná o objev desetiletí. Nicméně politici požadovali tak velký díl koláče, že společnost Kinross zastavila další vývoj projektu.

Důl New Prosperity v Britské Kolumbii. Taseko Mines (TGB) na desátém největším neodkrytém ložisku zlata a mědi byla neustále napadána environmentálními aktivisty, kteří vyvíjeli nátlak na politiky, aby odkládali povolovací proces.

Pascua-Lama v Argentině a Chile. Práce na tomto obrovském ložisku byla na několik let zastavena, hlavně kvůli obavám z poškození životního prostředí, a protože nebyly splněny regulatorní podmínky. Někteří analytici se domnívají, že se zde nikdy nezačne těžit.

Navidad v Argentině. Pan American Silver (PAAS) byla nucena připustit, že celosvětové největší ložisko stříbra „nikdy nebude ziskové ani z dlouhodobého a kvalitního odhadu vývoje cen stříbra“. Bylo to v reakci na požadavek místního guvernéra, který začal požadovat vyšší státní podíl a licenční poplatky byly zvýšeny ze 3 na 8 %.

Minas Conga v Peru. Newmonts (NEM) multimiliardový projekt byl v minulém roce utlumen, když společnost dostala dva roky na to, aby vyvinula způsob, který by garantoval zásobování vodou obyvatelstva regionu Cajamarca.

Určitě by se daly uvést i další příklady, protože i řada menších projektů po celém světě trpí podobnými problémy. Základním poznatkem je, že žádný z výše uvedených projektů není v provozu.

Nalezení ekonomického ložiska zlata a vlády, která neklade překážky vzniku nového projektu je nesmírně obtížné. Co z toho plyne? Zlato zůstane v zemi.

Faktor 4: Obrat v expanzi

Možná jste to již zaznamenali. Těžba zlata v Jižní Africe dramaticky klesá.

•    Pracovní spory: Stávky jsou běžné, a propouštění šlo v minulém roce do tisíců.
•    Rostoucí náklady: Náklady na pracovní sílu a energie se od roku 2009 zdvojnásobily. Některé projekty byly zastaveny v důsledku vysokých nákladů na zpracování a nízkých cen drahých kovů.
•    Vyčerpávání zásob: Mnoho dolů v Jižní Africe má své nejlepší dny za sebou a společnosti musí dolovat hlouběji. Nejhlubší důl je kilometr hluboký a pracovníkům trvá hodinu, než se dostanou na jeho dno.
•    Výpadky v zásobování elektřinou: Výpadky dodávek elektřiny jsou nejhorší za posledních pět let. Chatrné zdroje elektřiny vedou k výpadkům celých oblastí a zastavením těžby. To činí rozvoj těžby složitým.
•    Politické vlivy: Sektor těžby zlata čelí stále častějším snahám o znárodnění. Těžebním společnostem bylo v minulém roce oznámeno, že mohou zůstat v soukromých rukou, ale výměnou za to budou muset platit vyšší daně. To je od politiků velmi laskavé.

Zhroucení těžby v Jižní Africe je velmi důležité, protože v roce 2006 Jižní Afrika na prvním místě ve světové produkci zlata, nyní je na pátém. Bohužel se nedá předpokládat, že by tento trend mohl být zvrácen vzhledem k vývoji jinde ve světě.

Výsledkem bude, troufnete-li si odhadnout, menší množství vytěžených uncí zlata na trhu.

Všechny tyto čtyři faktory budou mít vliv na poptávku po zlatě. Produkce zlata v USA klesla od první poloviny roku 2013 ve srovnání s první polovinou roku 2012 o 8 % z 655 875 uncí v roce 2012 na 623 724 v roce 2013.

Výsledkem společného působení všech těchto faktorů bude nedostatek nabídky zlata do té doby, než dojde k podstatnému nárůstu jeho ceny. I kdyby teď cena zlata začala růst, vedení firem se bude zdráhat rozšířit těžbu, znovuotevřít doly nebo koupit nové projekty, dokud nabydou dojmu, že nové ceny zlata zůstanou udržitelné. Výsledkem tohoto trendu bude zdržení v obnovení těžby v řádu několika let.

Na základě těchto faktů se domníváme, že po nárazovém zvýšení produkce na začátku roku 2014 se na konci roku začnou projevovat důsledky snížené produkce a v roce 2015 se naplno projeví.

Jestli zůstane poptávka na současné úrovni, nebo i když poklesne na úroveň, kterou nebude schopna těžba uspokojit, ceny zlata a stříbra budou tlačeny vzhůru. V situaci neustálého znehodnocování papírové měny se však poptávka po zlatě bude zvyšovat. Budeme čelit klasickému snížení nabídky, se vším co k tomu patří.

Vyšší ceny drahých kovů nebudou jediným důsledkem: Investoři budou nuceni za fyzické zlato platit přirážku. V důsledku snížení nabídky se dá očekávat prodloužení dodacích lhůt, které může vyústit i do krácení objednávek.

Ze všech výše uvedených důvodů plyne, že je důležité nakupovat fyzické zlato nyní, předtím než začne bouře. I kdybyste pak byli nuceni zlato prodat, abyste si udrželi svoji životní úroveň, stejně vám to přinese užitek. Při prodeji:

•    Získáte vyšší cenu
•    Vyděláte víc, než za kolik jste nakoupili
•    Budete mít spoustu zájemců

Jediné, co je potřeba abychom mohli těžit z této příležitosti, je včas rozeznat, opravdové snížení nabídky a začít jednat podle toho.

Kritický bod: Jestli si myslíte, že ke svému budoucímu životu budete potřebovat fyzické zlato a stříbro, tak nakupujte právě teď.

Redakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: Jeff Clark
 Vaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.