Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 10.09.2014

Průvodce výběrem forexového brokera


 
 

Forex je největší současný trh na světě. Každý den se na forexu zobchoduje okolo 4,7 miliardy USD. Je to extrémně likvidní trh, takže každý pokyn k nákupu a prodeji je okamžitě realizován. 
 
Výše investice do forexu je libovolná a mnozí brokeři nabízí úvodní investici ve výši třeba jen jednoho eura. Pro začátečníky nabízí většina brokerů bezplatné demo, kde si může každý zkusit obchodovat na nečisto s ostrými tržními daty. 
 
Většina brokerů vyžaduje určitou úroveň minimálního vkladu, která začíná obvykle na 500 dolarech, může být však i menší. Pro začátečníky je nízká výše vkladu výhodou, protože nepřijdou o tolik peněz a vyzkouší si, jaké to je, když se obchoduje naostro. 
 
Pro zkušenější obchodníky a pro obchodníky s většími vklady obvykle nabízí brokeři účty s lepšími obchodními podmínkami, hlavně co se týká výše obchodního rozpětí – spreadu. 
 
Základní úvaha při výběru forexového brokera je vedena z hlediska záruk. Dnes již existuje i v České republice mnoho forexových brokerů, kteří jsou regulováni Českou národní bankou. U regulovaných brokerů jsou vklady pojištěny podle Zákona o kapitálovém trhu. To neznamená, že by si obchodník nemohl vybrat zahraničního brokera, ovšem komunikovat v cizím jazyce a řešit případné problémy není pro každého, i když i zahraniční brokeři jsou většinou regulování příslušnými centrálními bankami země, ve které působí. 
 
Mezi důležité údaje, které se týkají věrohodnosti brokera, je doba působení na trhu. Společnosti, které na trhu působí delší dobu, jsou obvykle považovány za věrohodnější. Také pomáhá, pokud broker působí ve větším počtu zemí. Pokud narazíte na čerstvého brokera v nějaké exotické zemi, může se jednat o účelově založenou společnost, která vám pár měsíců bude pouštět videohru s předstíraným obchodováním a poté, když vybere dostatek peněz od investorů, zmizí. Se zvyšující se popularitou forexu se bohužel zvyšuje i možnost podvodného jednání. Při výběru určitě pomůže prolustrování příslušného brokera na internetu za použití slov jako například „forex scam“ a jméno brokera. Také pomůže pročtení diskuzí ohledně spokojenosti s jednotlivými brokery. 
 
Nízké vklady jsou zcela jistě vedeny na sdruženém účtu brokera, ale v případě vyšších vkladů je dobré se zajímat o to, zda broker nabízí vedení účtu u nějaké externí banky, která pak z příslušného účtu uvolňuje peníze do obchodů. Vedení externího účtu má výhodu, že v případě bankrotu brokera externí banka zablokuje finance a investor má vyšší jistotu, že o své peníze nepřijde. V případě sdruženého účtu takovou jistotu nemá. Krachy forexových brokerů sice nejsou časté, ale občas k tomu dojde. Namátkou třeba investiční společnost s dvousetletou historií MF Global.
 
Hlavním kritériem pro rozhodování je výše spreadu. Všichni forexoví brokeři jsou živi z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Je to podobné jako ve směnárně. Když nakupujete jednu měnu, tak ji nakoupíte dráž a když ji prodáváte, tak ji musíte prodat levněji. Tomuto rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou se říká obchodní rozpětí, neboli spread. 
 
V dnešní době je obvyklý pětimístný forex. To znamená, že směnný kurz mezi dvěma měnami se uvádí na pět desetinných míst. Změna o jednotku na tomto pátém desetinném místě znamená pohyb o jeden bod a spread se uvádí v těchto bodech. Pokud je spread na měnovém páru EURUSD roven 20 bodům, znamená to, že při investici 1 lotu, což je obvyklá jednotka pro výši investice 100000 USD je šířka spreadu rovna hodnotě 20 dolarů. Většina brokerů umožňuje vstupovat do obchodů od 0,01 lotu. V takovém případě je hodnota uvedeného spreadu 20 centů.
 
Obvykle si můžeme zvolit ze dvou podob spreadu. Můžeme si zvolit pevný spread, nebo variabilní spread. Pevný spread znamená, že za nás každý vstup do obchodu stojí stále stejně. Broker na sebe bere riziko, že ať jsou podmínky na trhu jakékoli, zaručí nám fixní šířku spreadu. Aktuální hodnota spreadu se může na forexovém trhu lišit podle momentální likvidity, takže je obvykle fixní spread o něco vyšší než variabilní spread, protože se broker pojišťuje proti možným ztrátám. 
 
Variabilní spread je odvozován přímo z forexového trhu. I když forexový trh běží nepřetržitě od neděle do pátku, tak v určitém období bývá přítomno větší množství obchodníků. Obvykle při otevření amerického trhu je přítomno nejvíc obchodníků z celého dne a provádí se v té době také nejvíc obchodů. Nabídka i poptávka je vysoká a to vede k menšímu rozpětí spreadu. Většina brokerů tedy uvádí obvyklé rozpětí variabilního spreadu, které se může případ od případu lišit. Spred v silných obchodních hodinách je užší, mimo obchodní hodiny se rozšiřuje s tím, jak klesá počet zájemců o obchodování. Variabilní spread je pro mnoho obchodníků výhodnější, protože je užší a obchodník se tedy může rychleji propracovat k zisku. 
 
Extrémně nízký spread je také důvodem k zamyšlení. Je třeba zjistit, jak to společnost dělá, že má tak malý spread. Někdy jde o takzvané islámské účty. Islám zakazuje úroky, takže někteří brokeři nabízejí účty bez použití úroku (rollover), ovšem s poplatky za provoz. Prakticky můžete mít nulový spread a k tomu poplatek za každý zobchodovaný lot 20 dolarů. Někdy vám však broker nabídne nízký spread na hlavních měnách ale patřičně rozšířený na měnách vedlejších. Případně vám rozšíří pásmo, ve kterém můžete nastavit realizaci příkazů zastavení ztrát (Stop Loss) a příkazů výběr zisků (Také Profit). Pokud tyto příkazy nastavíte, tak v případě, že se cena pohybuje v tomto pásmu, nejde odejít z trhu pomocí příkazu uzavření obchodu a čekáte, zda vám zafunguje Stop Loss, nebo Také profit. Tímto způsobem si mohou někteří brokeři kompenzovat inzerovaný nízký spread. 
 
Jedním z technických kritérií výběru brokera je doba plnění obchodního příkazu. Obvykle při zadávání obchodu kliknete myší a obchod se okamžitě realizuje. Stejně tak při jeho ukončení. Někdy však dochází k tomu, že vám přijde hláška, že cena se od posledního zadání změnila a je třeba odsouhlasit novou cenu. Takové chování obchodní platformy, je přípustné, když například byla publikována nějaká důležitá zpráva a cena letí jedním směrem. Pokud však k tomu dochází i v případě obvyklého obchodování je to špatné znamení. Neustálé přeceňování obchodních příkazů v dnešní době postrádá smyslu a je známkou možného nedostatečného technického zabezpečení, nebo případně nějaké nekalosti (broker obchoduje proti nám). Ke změnám ceny o jeden až dva body (slippage), což je úkaz známý z komoditních trhů, na forexu nedochází. Vzhledem k extrémní likviditě trhu musí být obchod realizován okamžitě a na nastavené ceně. 
 
Je rozdíl mezi chováním demoverze a chováním reálného trhu. V případě demoverze si můžete osahat obchodní platformu a data, ale i když vypadají úplně stejně jako data z ostrého trhu, mohou se od něj poněkud lišit. Týká se to hlavně dynamiky cen. Někdy jsou data na demoverzi poněkud línější a neodráží přesně dynamiku reálných dat. Obvykle to nic neznamená, ale je dobré vědět, že vybírat brokera podle toho, jak mu chodí demo, není moc přínosné. 
 
Většina brokerů nabízí k obchodování i indexy, komodity a akcie. V tomto případě je dobré mít na paměti, že se jedná o doplněk a pokud chcete obchodovat čistě komodity, indexy, atd., pak mnohem vhodnější jsou přímo komoditní a akciové trhy. Poplatky se s těmi na forexu nedají srovnávat. Obchodování na forexu s těmito investičními instrumenty je drahé. Na druhou stranu forexové obchodování pro tyto instrumenty nabízí vysokou páku. 
 
Hodnocení brokera podle obchodní platformy postrádá smysl, protože průmyslovým etalonem je obchodní platforma Metatrader 4. Někteří brokeři nabízí i jiné obchodní platformy, ale naprostá většina nabízí pouze Metatrader. Oproti komoditním obchodním platformám působí již archaicky, ale bankovní sektor je velmi konzervativní, tak přestože je již téměř deset let k dispozici novější platforma Metatrader 5, zatím k jejímu rozšíření nedochází, protože bankovní sektor se naprosto nehrne do nějakého rizika přechodu na novější software. Na druhou stranu existuje pro Metatrader neskutečné množství doplňků naprogramovaných ve vlastním programovacím jazyce Metatraderu, takže pokud má někdo pocit, že mu nějaká vlastnost programu chybí, není problém si ji doprogramovat, nebo za úplatu nechat naprogramovat od nesčetných specializovaných firem. Také někteří brokeři nabízí vlastní doplňky pro Metatrader. 

Čtěte dále:
Forex: seznam forexových brokerů
Forex: seznam nejlépe hodnocených forexových obchodníků ...
 
Pro obchodníky na cestách existuje také Metatrader jak pro Android, tak pro Apple, což umožňuje kontrolovat účet jak z počítače, tak z chytrého mobilního telefonu. Pokud se přihlašujete z více zdrojů na jeden účet, tak kdo zadá příkaz, vyhraje. To znamená, že pokud otevřete obchod na počítači, můžete ho zavřít z telefonu. Na počítači jen uvidíte, že obchod zmizel a najdete ho v historii. Na druhou stranu pokud se přihlásíte na účet z domova i z práce a z také z telefonu, může se vám stát, že když se k běžícímu softwaru dostane cizí osoba, má plný přístup k vašemu obchodování. Takže opatrně. 
 
Při založení účtu vám broker vygeneruje jméno a přístupové heslo do obchodní platformy. Je vhodné si ho při první příležitosti změnit. 
 
K založení forexového účtu potřebujete doklad o totožnosti a doklad o bydlišti. Doklad o totožnosti je občanský průkaz nebo pas. Většinou stačí odeslat naskenované doklady mailem. Doklad o bydlišti je většinou výpis z bankovního účtu (částky mohou být začerněny), na kterém je uvedena vaše adresa trvalého bydliště. Adresa musí být stejná jako na dokladu totožnosti. Jako další doklady připadají do úvahy faktury za stálé platby, elektřinu, plyn, pevnou telefonní linku. Nikoli mobil, i když je na faktuře uvedena adresa. Je dobré si rozmyslet, z jakého účtu budete posílat peníze, protože broker vám případné výběry odešle na ten účet, z kterého peníze přišly. Rozhodně vám nepošle výběr peněz na jiný účet bez závažného a řádně doloženého důvodu. Proto i když brokeři přijímají platby kartou, vždy chtějí vědět, kam mají odesílat peníze při jejich výběru. 
 
K otestování brokera také nezaškodí poslat nejprve jen menší částku a případně si nechat část peněz poslat zpátky. Tím zjistíme, jak dlouho to obvykle trvá a také kolik vás taková sranda stojí, protože výše bankovních poplatků je v různých státech různá. Je vhodné si přečíst, jak probíhají vklady a výběry a jak vysoké jsou obvyklé bankovní poplatky v případě převodu peněz. Brokeři přijímají peníze bankovním převodem, případně převodem z platební karty. Někteří však také nabízejí finanční služby jako je PayPal, Skrill a další. Podobné je to i s výběry. Mezibankovní převody jsou obvykle zatíženy nějakými poplatky a trvají několik pracovních dní. Pokud máme brokera v zahraničí, je třeba vzít do úvahy časový posun pracovního dne. Žádost o výběr u brokera v Asii podaná v pátek odpoledne se dostane do zpracování nedříve v pondělí. 
 
V každém případě než se rozloučíte s nějakou částkou, je vždy dobré vědět, kam odchází, jaké je číslo účtu, do jaké banky a pečlivě zkontrolovat veškeré údaje. Pokud máte pochybnosti, nic vám nebrání v tom si na internetu zjistit spojení a zavolat do banky zda uvedený účet opravdu patří příslušné společnosti. 
 
Jako poslední přichází do úvahy zhodnocení pobídek. V rámci zostřujícího se konkurenčního boje vám mnozí brokeři nabízí nějaké další výhody. Může se jednat třeba o bonus. Ten ale poskytují jenom marketmakeři, kteří vědí, že se jim to vrátí. Jejich zisk tvoří totiž klientova ztráta. A na to pozor.Broker vám připíše na účet nějaké procento z vašeho vkladu. Úvodní bonus může být i dost vysoký, klidně i 60%. Smutné je, že si ho rozhodně nemůžete vybrat. Vybrat si můžete jen své peníze. Ale jde o to, že vám broker umožňuje vstupovat do větších obchodů. V případě ztráty se umazává také část bonusu, takže se dá říct, že broker se podílí na vašich ztrátách.
 
Někteří brokeři nabízejí vlastní platební karty. Výběr z této karty je přímo svázán s vaším forexovým účtem. Mezi výhody se dá také počítat snižující se spread od určité výše vkladu. Mezi pomalu se rozšiřující novinky je poskytování obchodních signálů. Buď úplně zdarma, nebo za nějaký poplatek. Investor si může vybrat mezi řadou strategií, tu si zaplatit a potom dostává od brokera obchodní signály. 
 
Co znamenají zkratky DD, NDD, STP, ECN nebo DMA. 
 
DD znamená Dealing Desk a to znamená, že cenu obchodníkovi určuje přímo broker. To může některé brokery svádět k tomu, že klientům poskytují horší ceny, případně horší plnění, případně mohou obchodovat přímo proti svým klientům. 
 
NDD znamená No Dealing Desk – broker nestanovuje ceny a objednávky vyřizuje nadřazená forexová síť. NDD může být STP, nebo ECN, nebo obojí. 
 
STP - Straight Though Processing znamená, že broker neprovozuje dealing desk, ale veškeré obchody realizuje u svého nadřazeného forexového poskytovatele, což může být lokální forexová síť bank a velkých finančních institucí. Odtud přebírá nákupní a prodejní ceny a likviditu. 
 
ECN - Electronic Communications Network znamená, že broker provozuje STP a objednávky proudí přímo do celé forexové sítě, to znamená, že nejsou závislé na ničem jiném, než na momentální situaci na trhu. 
 
DMA znamená Direct Market Access – přímý přístup na trh. ECN je vždy DMA, STP někdy nemusí být DMA. DMA znamená, že broker poskytuje přímý přístup na trh, variabilní spread, pětimístný forex a jako doplněk může poskytovat hloubku trhu. 
 
Pokud k tomu nemá obchodník nějaký důvod, tak se obvykle poohlížíme po brokerech, kteří nabízejí přistup k ECN, případně STP. 
 
Pokud chcete mít jistotu regulace Českou národní bankou a preferujete komunikaci v češtině, zvolíte si asi brokera v ČR. Pokud hledáte nejlepší spread, můžete se poohlédnout jinde ve světě. Je vhodné volit brokera, který neprovozuje dealing desk. Kritéria pro výběr brokera jsou podobná těm, která používáte, když hodnotíte banku, které byste svěřili svůj účet. 

Máte-li nějaké zkušenost ať již pozitivní nebo negativní, neváhejte se o ně podělit v diskusi.

Redakce: www.akcieatrhy.cz
 Vaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.