Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 26.08.2014

Stále není třeba mít strach z poklesu trhů. Padlí dividendoví šampióni. Část třetí, závěrečná.


Zamrzlé dividendy
Společnosti, které v některém roce nezvýšily své dividendy a ponechaly je na stejné výši, byly také vyřazeny ze seznamu Dividendových šampiónů. Nicméně ponechání dividend na stejné výši je mnohem méně nebezpečné než jejich snížení v důsledku špatných fundamentálních dat. Ze 16 společností, které zmrazily své dividendy překonávají v této skupině 4 firmy index S&P 500. Ještě je zajímavé, že všechny tyto společnosti mají pozitivní výsledky od roku 2004, tedy v období, v kterém probíhala i Velká recese.

 
The Hershey Company (HSY)
Prvním příkladem ze seznamu firem, které vypadly ze seznamu Dividendových šampiónů, protože minimálně jednou ponechaly dividendu na stejné výši, je společnost The Hershey Company. Je to nejlepší společnost ze seznamu. V grafu vidíme, že na začátku roku 2004 byla společnost výrazně nadhodnocená, což by měl být signál, a v mém případě také byl, pro vyřazení společnosti z dividendového portfolia. Z druhého pohledu, pro investory, kteří jsou ochotni platit za kvalitní akcii výšší (prémiovou) cenu se ocenění společnosti dlouhodobě pohybovalo na prémiové hodnotě (modrá čára). Z dlouhodobého hlediska však vlastnictví této vyřazené akcie ze seznamu šampiónů nezpůsobilo žádné potíže, snad s výjimkou nadměrného nadhodnocení v roce 2005. 

Nadměrné nadhodnocení, zamrzlé dividendy

Výsledky v tabulce výkonnosti společnosti Hershey za stejné období hovoří samy za sebe. Tato vysoce hodnotná akcie, která vypadla ze seznamu Dividendových šampiónů, překonává index v obdou směrech, jak v kapitálovém zhodnocení, tak v celkové výši dividendového výnosu. A to i přes to, že v jednom roce nezvýšila dividendy a ponechala je na stejné úrovni. 

 
Eli Lilly and Company (LLY)
Posledním příkladem akcie ze skupiny firem, které nezvyšovaly dividendu, je opačný extrém, firma s nejhorší výkonností. Nicméně i tato společnost byla před Velkou recesí nadměrně nadhodnocená a na atraktivní hodnotu se dostala jen v jejím důsledku. Nicméně jakmile se dostala cena akcie na úroveň reálného ocenění (oranžová čára), šlo ji nakupovat, protože z dlouhodobého hlediska nemohla způsobit výrazné poškození. Výše vyplácených dividend byla sice zmrazena, ale zůstala poměrně štědrá. Samozřejmě na začátku roku 2008 bylo jen málo investorů ochotno kupovat akcie, takže by se z tohoto důvodu pravděpodobně vyhnulo nákupu tohoto padlého šampióna. 

 
Pokud by investor zakoupil tuto akci na začátku roku 2004 na základě kapitálového zhodnocení, tak by z dlouhodobého hlediska utrpěl menší ztrátu. Nicméně soustavný tok vyplácených dividend by i v takovém případě u této akcie s nejhorší výkonností vytvořil nepatrný zisk. Nic co by stálo za řeč, ale určitě by to nebyla devastující ztráta. 
 
 
Ostatní: Sloučené firmy, změna předmětu podnikání atd. 
Poslední seznam obsahuje firmy, které kdysi byly na seznamu Dividendových šampiónů, ale poté se sloučily s jinými společnostmi, byly prodány, rozděleny, nebo změnily svoji strukturu. Je evidentní, že pokud společnost již není obchodována na akciovém trhu, nelze ji analyzovat. 


 
 
Altria Group Inc. Inc. (MO)
Z tohoto posledního seznamu si přece jen ukážeme společnost Altria Group Inc., dříve známou pod jménem Phillip Morris Company. Philip Morris jako tabáková společnost ovládla společnost Kraft a poté se přejmenovala, aby podnikání společnosti nebylo spojováno pouze s tábákovým průmyslem. Během let 2007 až 2008 došlo k vlastnickým přesunům od akcií Philip Morris k akciím Altria a dalším akvizicím. Všechny tyto změny způsobují, že za plnohodnotnou jedinečnou společnost se dá Altria považovat až zhruba od roku 2009. Tento příklad ukazuje, že je vhodné zkoumat historii společností a je zde uveden pro lepší porozumění všem souvislostem. 

Čtěte dále:
Není třeba mít strach z propadu trhů, ani z větší korekce. Část druhá závěrečná.
Není třeba mít strach z propadu trhů, ani z větší korekce. Část první.

Dvacet dividendových šampiónů. Část první.
Dvacet dividendových šampiónů. Část druhá, závěrečná.

Změny struktury společnosti.
 
Následuje nejdelší časové období, které je vhodné zkoumat z hlediska ziskovosti a cenové akce. Je to období od roku 2009, po provedení všech změn. 

 
Od té doby, co společnost Altria Group Inc. můžeme považovat za jedinečnou společnost, se z hlediska tvorby zisku pohybuje výrazně nad průměrem. Celková výše vyplacených dividend je víc než 3,5 krát vyšší, než u indexu S&P 500. Kapitálové zhodnocení o víc než 20 % ročně je také podstatně vyšší, než u indexu
 
 
Souhrn a závěr
Mým cílem bylo ukázat hodnotu příležitosti investovat do vysoce kvalitních dividendových akcií, které nabízí seznamy Dividendových šampiónů a Dividendových aristokratů. To ale neznamená, že doporučuji slepě investovat do všech společností ze seznamu. Společnost, která během 25 let soustavně generuje nepřetržitý růst dividend je určitě silným a přesvědčivým klíčem k úspěchu. Ovšem dlouhodobý historický výkon v oblasti dividend je jenom jedním z důležitých kritérií, na které by měl obezřetný investor brát zřetel. 
 
Společnosti v těchto seznamech představují pouze startovní bod, nebo úrodné pole možných kandidátů pro další komplexní výzkum. Reálné ocenění, zdravé finance a důvody proč by měla v budoucnu společnost růst, jsou jen některé z mnoha dalších kritérií, které by měli investoři zvážit. 
 
Dalším cílem bylo ukázat, že investice do vysoce kvalitních dividendových akcií není riskantní, jak se mnoho lidí domnívá. Všechny akcie nejsou riskantní investice, a to platí zejména pro vysoce kvalitní, dividendové akcie. Rozumná investice do kvalitních dividendových akcií na reálné hodnotě výrazně snižuje riziko. Všechny akcie nejsou stejné, a proto na ně nelze pohlížet obecně, jako na riskantní investici. Některé jsou riskantní, některé zjevně nejsou. Úkolem obezřetného investora je, aby tyto rozdíly uměl rozlišit a investoval podle toho. 
 
Výsledkem tohoto přístupu je, že nemám strach z tržního selhání z důvodu přehnané sebedůvěry, nebo protože strkám hlavu do písku. Nebojím se poklesu trhů proto, že jsem ochoten přečkat jakýkoli budoucí pokles ceny akcií, protože mám znalosti o hodnotě firmy, do které jsem se rozhodl investovatj, a důvěřuji tomu, že nepříznivé vnější ekonomické podmínky překoná. Jediným způsobem, jakým by mi mohl propad trhů ublížit, by bylo, pokud bych se zachoval impulsivně a v panice prodal svá aktiva za cenu nižší, než jakou mají hodnotu. Komplexní analýza a pečlivý dohled nad investicí mě ochrání před provedení takové zničující chyby. 
 
Prohlášení: Názory vyjádřené v tomto článku mají pouze informační a výukovou hodnotu a neměly by být považovány za doporučení k nákupu, nebo prodeji akcií zmíněných v článku. Minulá výkonnost firem není zárukou stejné výkonnosti v budoucnu a zmiňované společnosti si nemusí udržet odhadovaný růst zisků. Informace v tomto dokumentu by měly být přesné, ale nikdo by se na jejich základě neměl rozhodovat. Nedoporučujeme, aby někdo jednal na základě jakéhokoli investičního informací bez předchozí konzultace s investičním poradcem, pokud jde o vhodnost takových investic pro jeho konkrétní situaci.

Čtěte dále:
Stále není třeba mít strach z poklesu trhů. Padlí dividendoví šampióni. Část druhá.
Stále není třeba mít strach z poklesu trhů. Padlí dividendoví šampióni. Část první.

Redakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: Chuck CarnevaleVaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.