Akcieatrhy  >  Ekonomika  >  FPG Index investičního klimatu v ČR 1Q 2017
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 07.02.2017

FPG Index investičního klimatu v ČR 1Q 2017


Hodnota Indexu FPG vzrostla oproti minulému hodnocení o 1,2 bodu na 64,8 bodů. Tvůrci Indexu očekávají v příštích třech měsících pokračování rostoucího vývoje.
 

PFG index investičního klimatu v ČR 

Komentáře tvůrců


Vítězslav Bican, výkonný ředitel Channel Crossings, hodnocení: 65

Na rozdíl od vlivu Brexitu se nezdá, že by zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem mělo mít významný vliv na trh jazykových služeb. Případně pouze sekundárně s tím, jak se bude vyvíjet celá ekonomika. V roce 2017 budeme ale sledovat jiné politické bitvy, které mohou mít vliv na ekonomiku a celkovou náladu na evropském kontinentu. Co se týká samotné oblasti překladů a tlumočení, bude rok 2017 ve znamení pronikání strojových technologií do standardního překladatelského procesu. Tento trend je již nastartován velkými společnostmi, které pro své lokalizační a překladatelské potřeby tyto systémy už používají. Postupně se ale bude rozšiřovat spektrum jazyků, pro které bude dávat smysl tyto systémy používat. Jestli se mezi ně dostane v blízké době i čeština, je otázkou, ale investice v této oblasti budou jistě trhem překladatelských firem hýbat.
 
V oblasti jazykového vzdělávání se dá očekávat, že bude rok 2017 rokem růstu cen. S růstem platů obecně a růstem platů učitelů ve školství vzroste i tlak na platy jazykových lektorů a jazykové školy budou nuceny svým klientům začít navyšovat hodinové sazby. V současnosti jsou tyto sazby na nejnižší úrovni v historii a při srovnání s okolními zeměmi včetně Polska a Slovenska až o desítky procent nižší. Tento tlak na zvýšení cen a přehodnocení stávajících kontraktů může mít také za následek přesuny v klientských portfoliích velkých jazykových škol v Česku.
 

Bohuslav Čížek, ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy, hodnocení: 61

Ekonomika by měla pokračovat v mírném růstu. Firmy celkově nečekají pokles zakázek či investic, přestože závěr roku ukázal, že udržet vyšší tempa růstu není snadné a čísla za produkci či zakázky nebyla nijak oslnivá. Žádné závratné růsty ale čekat nelze a udržet zakázky a dynamiku průmyslu posledních let nebude letos určitě jednoduché. Srovnávací základna se navíc v loňském roce dále posunula a průmysl prokázal svůj význam a roli v růstu ekonomiky. Právě výsledky posledních let lze vnímat pozitivně i ve vztahu k dalšímu (byť mírnějšímu) ekonomickému růstu a jeho hodnocení. Rychlý růst se neočekává ani u hlavních zahraničních obchodních partnerů. Například podle predikce BusinessEurope, k jejíž tvorbě přispívají podnikatelské svazy včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR, dokonce tempo růstu EU v roce 2017 oproti roku 2016 mírně zpomalí. Jinými slovy, vstup do nového roku by měl být z pohledu výsledků firem celkově v mírně pozitivních číslech, ale pravděpodobně nijak neoslní. Samozřejmě s rozdíly jak mezi odvětvími, tak firmami.
 
Růsty v posledních letech pomohly posílit ekonomickou náladu klíčovou při rozhodování firem i domácí poptávku. Mírně rozjet oproti začátku loňského roku by se měly i investice. O přehnaném optimismu, ale nelze hovořit a opatrnost zůstává na místě. Ceny ropy neklesají, kvalifikovaní pracovníci stále chybí a jsou bariérou minimálně krátkodobého růstu. Určitě se objeví řada otázek kolem Brexitu, směřování politiky nového amerického prezidenta, voleb v řadě dalších zemí či kolem exitu koruny ze současného kurzového režimu. Ani česká vláda ve volebním roce pravděpodobně žádnou významnější reformu směrem ke zlepšení podnikatelských podmínek nepřinese, i když její politika bude spíše expanzivní. Právě reakce trhů na některé otázky může přinést krátkodobé výkyvy na finančních trzích. V prvním čtvrtletí ale nečekám, že by došlo k situaci, která by reálný růst výrazněji „srazila“ či „nakopla“.

Pavel Holečka, expert v oblasti nemovitostního trhu, hodnocení: 65

Nemovitostní trh v ČR zaznamenal ve 4Q 2016 v mnoha ohledech velmi zajímavé období. Skončilo například poskytování 100% hypoték a o této změně se v odborných kruzích velmi živě diskutovalo. Dnes nikdo nepochybuje, že vývoj cen nemovitostního trhu nabral rychlý vzestup a v případě pokračování tohoto vývoje si řada z nás pamatuje rychlý obrat a pád cen nemovitostí v letech 2007 – 2008. Faktem je, že tento propad probíhal souběžně s celkovým pádem ekonomiky. A ten v současné době neprobíhá.
 
Naopak, výsledky za 3Q 2016 ukázaly HDP na úrovni 1,9% a za rok 2016 se očekávají v pásmu 2,2% – 2,4%. Inflace dosáhla za 11_2016 hodnoty 1,5% (meziročně) a lze tak očekávat, že se za celý rok 2016 dostane na 1,8% - 2%. Rovněž stavebnictví ukázalo za 11_2016 sice záporné meziměsíční hodnoty ve výši -3,5%, ale i tento údaj ukazuje výrazné zlepšení proti např. dubnu 2016, kdy vykazoval hodnotu -13,7%. Nabídka nových bytů tak bude i v roce 2017 nedostatečná a tento nedostatek bude vytvářet tlak na další růst cen nemovitostí. Pokud tedy dále porostou mzdy (a to je velmi pravděpodobné), poptávka při nedostatku nových nemovitostí bude akceptovat další vzestup cen nemovitostí. To se týká i pronájmů, kde ceny rovněž stoupají.
 
Důležitým faktorem pro současný vývoj na nemovitostním trhu je hodnota peněz alias úspor. Volné finanční prostředky nemají dostatek možností jak „konzervativně zainvestovat“. A tento vliv bude pokračovat i v roce 2017. Bydlet ve svém v rámci využití nízkých hypotečních sazeb je jedna věc, zainvestovat volné finanční prostředky do nemovitosti a tím je zhodnocovat věc druhá.
 
Rostoucí ekonomika v ČR způsobuje i vyšší zájem firem o průmyslové pronájmy, ale zde je velmi silná nabídka volných komerčních ploch. Ceny pronájmů tak nerostou v celkovém měřítku jako byty/domy a v případě lokálního převisu těchto ploch dochází naopak k poklesu realizovaných cen pronájmů.
 

Vladimír Holovka, regionální obchodní ředitel XTB Česká republika, hodnocení: 62

Podle všeho je česká ekonomika stále v dobré kondici. Růst však nyní táhne spotřeba a export. Mohlo by se zdát, že veledůležitá složka onoho “zdravého” růstu v podobě investic v posledních čtvrtletích pokulhává. Tento jev by se možná dal vysvětlit analogií „co jsme si dříve zaseli, nyní sklízíme“. Na druhou stranu abychom nezapomněli znovu včas zasít. Ona sklizeň by se totiž pak nemusela dostavit. A právě v tomto vidím nynější problém české ekonomiky.
 
Tvorba investic se na růstu ekonomiky takřka nepodílí a domnívám se, že to je první varovný signál poklesu dynamiky růstu v následujících čtvrtletích. Co když se veškeré “nejefektivnější” investice v předchozím nízkoúrokovém období již provedly? Co když si nyní jen užíváme nízké nezaměstnanosti (která je takřka na úrovni tzv. přirozené míry), rostoucích mezd a spotřeby, kterou jsme za poslední roky významně navýšili?
 
Co když fakt, že je všeobecně práce dostatek a naopak zaměstnavatelé mají stále problém získat ty správné zaměstnance, působí naopak demotivačně a postupně se ztrácí onen pracovní elán? Netvrdím, že všechny odpovědi na předchozí otázky jsou až tak černé, jenom se domnívám, že ona fáze poklesu dynamiky ekonomického růstu patrně brzy nastane, pokud již nenastala.
 

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus, hodnocení: 70

Rok 2016 se nesl ve znamení meziročního propadu vládních investic. Soukromý sektor situaci nezachránil, neboť investoval jen nevýrazně. Zejména vládní, ale také soukromé investice jsou totiž ovlivňovány spolufinancováním z fondů Evropské unie. Ve vládním sektoru se spolufinancování z fondů EU podílí v průměru z 82 procent na hodnotě investice, v soukromém sektoru je to z 65 procent. Ačkoli financování z vlastních zdrojů představuje zřetelně dominantní podíl na celkové hodnotě investic soukromého sektoru, v posledních letech narůstá podíl investic spolufinancovaných z fondů EU. Zejména v roce 2015 tak k meziročnímu růstu investic soukromého sektoru dominantně přispěly investice spolufinancované z EU.
 
Následný útlum v čerpání prostředků z fondů EU, resp. pomalý náběh čerpání z nového programového období 2014 až 2020, charakteristický pro rok 2016, tak loni právě nejen výrazně přispěl k meziročnímu poklesu vládních investic, ale také k nevýraznému investičnímu výkonu soukromé sféry. Od prvního kvartálu 2017 se však obnoví meziroční růst investic spolufinancovaných EU, takže lze očekávat poměrně rychlý náběh na úroveň zhruba pětiprocentního růstu celkových investic. Přibližně pětiprocentní růstová úroveň by měla být dosahována od druhého čtvrtletí dále po celý rok 2017. Předpokládaný letošní vývoj v oblasti investic podpoří už od prvého čtvrtletí 2017 pokračující solidní výkon celé ekonomiky, klesající – byť u jen mírně – míra nezaměstnanosti a uspokojivá profitabilita tuzemské firemní sféry, jež zásadně podpoří příznivý trend v oblasti financování investic z vlastních zdrojů.

Jiří Šindelář, předseda představenstva a výkonný ředitel USF ČR, hodnocení: 65

V tomto čtvrtletí pouze číselné hodnocení.
 

Ludvík Turek, soukromý trader a zakladatel CzechWealth, hodnocení: 65

V tomto čtvrtletí pouze číselné hodnocení.
 

Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky a vedoucí odboru Ekonomický a strategický výzkum, hodnocení: 64

Rok 2016 je za námi. I když čísla za celý rok bude ještě pár týdnů Český statistický úřad počítat, již dnes je zřejmé, že po vysokém hospodářském růstu v roce 2015, který dosáhl 4,6 %, bylo loňské růstové tempo zhruba poloviční. Z pohledu struktury zaznamenaly zásadní obrat investice.
 
Po předloňských žních, kdy se na poslední chvíli dočerpávaly prostředky evropských fondů z předchozího programového období, přišlo v roce 2016 vystřízlivění. Již třetí rok běží sice nové programové období, ale nepřipravenost projektů opět způsobuje pomalou náběhovou křivku.
 
Pro letošní rok lze v oblasti investiční aktivity sice očekávat zlepšení, to však bude hodně pozvolné. Tržní podmínky pro tvorbu kapitálu zůstávají příznivé. Úrokové sazby se drží nízko, výhled pro ekonomiku zůstává dobrý, jak na domácí scéně, tak v zahraničí. Zásadním faktorem však jsou EU fondy, které vloni přestaly investicím pomáhat a my očekáváme, že letos znovu začnou. Navíc poptávka roste zejména v automobilovém průmyslu, zatímco ostatní sektory zůstávají pozadu. Ani současná situace na trhu práce investicím nepřeje. Nedostatek pracovní síly pro zaměstnavatele představuje nejistotu, že budou mít dost lidí pro provoz nových investic. Navíc napjatá situace na trhu práce vyvolává tlak na růst mezd i pro současné zaměstnance, a proto na investice zbývá méně prostředků.
 

Eva Zamrazilová, hlavní ekonom České bankovní asociace, hodnocení: 66

Rekordní zájem o hypoteční úvěry z posledního čtvrtletí by měl začít postupně ochlazovat. Hypoteční boom byl částečně tažen očekáváním vyšších úrokových sazeb hypotečních úvěrů, k nimž přirozeně dojde díky novému zákonu o spotřebitelském úvěru v kombinaci s regulačním omezením ČNB týkajícím se možné výše úvěru v poměru k ceně zastavované nemovitosti. Korekci lze proto letos čekat. Přitom ovšem dochází k výraznému zvýšení zájmu o úvěry spotřebitelské. Ten je a bude tažen kombinací pocitu finanční jistoty domácností a pomalu klesajících úrokových sazeb úvěrů na spotřebu.
 
Oživení lze čekat u dynamiky úvěrů poskytovaných podnikům. Z meziročního srovnání investiční aktivity i poptávky po nových podnikových úvěrech vypadne efekt silné srovnávací základny roku 2015, proto lze čekat v obou případech oživení. Situace v bankovním sektoru je a bude provázaná s vývojem reálné ekonomiky. Dobré vyhlídky má v roce 2017 řada odvětví služeb, kam se promítá silná spotřebitelská poptávka podporovaná růstem příjmů domácností.
 
V prvním čtvrtletí se ještě v plné síle neprojeví potenciální faktory nejistot a rizik roku 2017. Na domácí scéně to bude především vývoj kurzu koruny po exitu z kurzového závazku, v zahraničí zejména politický vývoj supervolebního roku.
 
 
 
Index vydává: Financial Progress GroupRedakce:www.akcieatrhy.cz
Zdroj: FPGVaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.