Akcieatrhy  >  Akcie  >  Investovani  >  Obchodní strategie

Investiční strategie


 

Obchodování v párech


nebo také statistická arbitráž, je investiční strategie, která je neutrální k trhu a využívá pouze dočasného spreadu dvou vysoce korelovaných instrumentů, akcií (Coca-Cola vs. Pepsi, AT&T vs. Verizon). Cenový vztah, který divergoval mimo průměrný historický spread, je podle této strategie totiž pouze dočasný.

Základem je tedy koupit akcie, která jsou relativně levné a současně prodat akcie, které jsou relativně drahé vůči svému párovému druhu. Pozice jsou pak vzájemně neutrální a trh si může v podstatě dělat co chce. Když jde trh dolů, short pozice stoupá a když jde trh nahoru, long pozice stoupá. Zatímco jedna pozice/akcie stále vydělává, druhá ve stejném duchu prodělává.

Obchodník, který pečlivě sleduje úzký pohyb párů, může následně profitovat z návratu jedné akcie do historického trendu při uzavření druhé pozice nebo z návratu obou akcií. Obtíže s obchodováním v párech přicházejí při uzavření jedné z pozic a to v případě, že otevřená pozice se stále odchyluje od své historické hodnoty.

Nalezení úzce korelovaných párů je prvním a základním krokem strategie. Při výběru párů akcií je mezi tradery velmi oblíben koeficient beta, který udává míru volatility cenného papíru nebo P/E ratio. Kromě akcií můžeme takto obchodovat ETF, opce, futures, měny nebo bondy.

Jakousi variantou obchodování korelovaných párů je obchodování divergentních dvojic, kde má investor možnost se vyhnout otevírání klasických krátkých, nebo-li short pozic. Jedná se např. o QQQ vs. PSQ nebo QID vs. QLD.

Pokud používáme k obchodování v párech vzájemně akcie a deriváty nebo pouze technicky podobné akcie, nazýváme tento proces hedging nebo, jestliže použijeme k obchodování dvě stejné instrumenty obchodované v odlišných měnách na odlišných trzích, označujeme tuto metodu jako arbitráž.

Podrobný profil Obchodování v párech ke stažení

Hedging


nebo také zajištění rizik, je snaha investora o eliminaci nebo minimalizaci případných ztrát. Cílem hedgingu je tedy neprodělat nebo prodělat co nejméně. Základní hedgingové operace se většinou týkají řízení měnového rizika nebo rizika plynoucího z obchodování komodit. Nejčastěji se proto s touto strategií setkáme při obchodování s opcemi, futures nebo CFD. 

Někteří obchodníci ve snaze se vyhnout složitějším derivátovým operacím, využívají pro hedging ETF (exchange traded funds). Tato forma je sice možná, nicméně v každém případě tvoří neplnohodnotnou variantu hedgingu a podobá se spíše strategii Obchodování v párech.

Princip spočívá ve správném výběru akciíETF. Ty musí být průměrně vysoce korelované v případě, že chceme použít pozici short (DOG vs. Cisco Systems) nebo musí být v co nejužší průměrné reverzní korelaci v případě, že chceme využít nákupu již „zashortového“ ETF (PSQ vs. IBM). Pokročilejší tradeři mohou využít ETF s dvoj nebo trojnásobnou pákou. 

Cíl ETF hedgingu je stejný jako u každého jiného, omezení případných ztrát. Hedging je v tomto případě otevření pozice, která se co nejvíce blíží zvolenému ETF, ale je přesně opačná vzhledem k pozici, jenž zajišťovatel drží.

To, že je pozice zajištěná, platí samozřejmě na obě strany. Jestliže trh půjde nahoru, investor vydělává na dlouhé pozici a opačně. Když jde trh dolů, investor vydělává díky zajištěné pozici. Ve skutečnosti samozřejmě nikdy nejde o ideální shodu, rozdíl je však daleko menší, než riziko nezajištěné pozice. 
 

Arbitráž


je technika, jak využít výhody odlišných cen stejných instrumentů na různých trzích. V zásadě to mohou být místně oddělené trhy (místní arbitráž) a nebo časově oddělené trhy – spotový a termínový (časová arbitráž). Tím, že identické aktivum kupujeme na jednom trhu a prodáváme na jiném za odlišné ceny, dosahujeme bezrizikového zisku. Působením arbitrů se však nakonec ceny srovnávají. Na akciovém trhu jsou ve hledáčku traperů duální listingy.
 

Momentové obchodování (Momentum trading)


Tradeři zaměření na momentum trading (jedním z nejlepších traderů v tomto sektoru je Ken Wolff) se čistě zaměřují na jednotku společnosti, respektive akcie a na aktuální žhavé novinky nebo zprávy. Momentum traders jednoduše reagují na krátké cenové pohyby akcií, které jsou reakcí na zprávy a na dynamiku, kterou vytvoří. Je totiž velice pravděpodobné, že tyto akcie na základě těchto nových informací maximálně zvýší svůj objem a tudíž i cenu. Největší aktivita těchto obchodníků je proto většinou během první a poslední hodiny obchodování, tedy v době největší volatility, kdy se momentum traders jednoduše snaží svézt na vlně nebo předpokládají (před uzavřením trhu), že zvolená vlna půjde i druhý den jejich směrem: „We go where the momentum is and that usually means the hottest high-volume news stocks and tech leaders“. Nejdůležitější část z obchodního dne MT je část před otevřením trhu, kdy se skenují zajímavé zprávy a očekávání.

Momentum trading vyžaduje vysokou disciplínu a precizní načasování. Vysoká volatilita totiž představuje i extrémní riziko.

Pro samotný vstup do pozice jsou využívány různé indikátory technické analýzy jako MACD, EMA, Willimas %R apod. Systémovým průkopníkem je v tomto ohledu Alexander Elder, původně ruský psychiatr, dnes úspěšný obchodník z New Yorku, který vyvinul Elder Ray Index.
 

Swing Trading Strategy


Swing trader kupuje a drží akcie minuty, hodiny nebo dny. Vše záleží na volatilitě daného cenného papíru. Tito tradeři pečlivě studují grafy jednotlivých akcií a snaží se z nich vyčíst, jakým směrem se bude akcie pohybovat. Jakmile trader určí, nebo si myslí, že určil trend, vstoupí do pozice ve směru trendu. Swing trader vždy následuje trend. Slovy swing tradera: „NEVER trade against the trend.”

Velmi typické pro tento druh obchodování je, že obchodníci čekají na "pullback and retrace", což jim dává možnost vstoupit do pozice na dobré ceně a v dobrém směru. V tomto ohledu je načasování velmi důležité, protože pro náhodné zadávání pokynů zde není místo. Nicméně i když cena ustoupí, není nutné se zadáním pokynu pospíchat. Co však nutné je, že musí být potvrzen trend. Teprve poté swing trader aktivuje pokyn. Je pro něj důležité koupit dobře nebo nekoupit vůbec.

Swing trader se orientuje podle známých pravidel technické analýzy jako je podpora a rezistence, trendové linie, SMA apod. Swing trader velmi často vstupuje do pozic v určitých intervalech, resp. nakupuje po částech. V případě proražení rezistence zadává první pokyn, v případě potvrzení trendu umísťuje další. Když akcie vytvoří gap o 1-2%, zadá pokyn o poloviční velikosti a monitoruje akcie před umístěním druhého pokynu. Jakmile jeho pozice získává např. 10%, nikdy se nevzdá více než poloviny ze svého zisku. V případě 5% nárůstu zadává stop-loss na breakeven. Swing trader neustále monitoruje celkový vývoj trhu včetně své pozice. Jestliže se věci nechovají dle očekávání, tak pozice raději opouští, aby svůj majetek ochránil.
 

Časování trhu (Market timing)


Časování trhu je strategie založená na snaze předpovídat budoucí pohyb cen investičních instrumentů na trhu. Podle předpovědi může být založena na výhled trhu nebo ekonomických podmínkách vyplývajících z technické či fundamentální analýzy. Jedná se o investiční strategii založenou spíše na celkových vyhlídkách trhu, než na konkrétních finančních aktivech.
 

Strategie Kup a drž (Buy and Hold strategy)


Protikladem k časování trhu je strategie Kup a drž, kdy naopak bez ohledu na nálady trhu investor drží cenné papíry po celý investiční horizont.

Kup a drž je dlouhodobou investiční strategií založenou na předpokladu, že finanční trhy se v dlouhodobém horizontu dokáží vyrovnat se zvratovými periodami a volatilitou a přinést solidní návratnost. Z pohledu této strategie je pro malé a nesofistikované investory mnohem jednodušší pouze investiční instrument (nejčastěji akcie) koupit a držet, než se složitě věnovat správnému načasování. Snad nejznámějším příkladem "buy and hold" investora je Warren Buffett.

Strategie "kup a drž" je jednou z nejčastěji doporučovaných strategií při investování do akcií. Společně s pravidelným investováním je považována za strategii, která dokáže dlouhodobého investora s investičním horizontem delším než pět až deset let ochránit před pravidelnými výkyvy na akciových trzích.

Nicméně destrukce na akciových trzích v roce 2008 a 2009 dokázaly za neuvěřitelně krátkou dobu 18 měsíců vymazat zisky naakumulované za předchozích 5 let. Tento vývoj tak tuto teorii tak trochu zpochybnil. Po roce 2009 se dokázaly trhy sice veškeré ztráty anulovat a přidaly v podstatě neskotečný nárůst, nicméně i přesto má tato teorie své trhliny.

Eliminovat investiční strategii "kup a drž" ze dne na den by nebylo pragmatické. Přesto bude aktivnější způsob investování v dalších letech nutností.
 

Strategie pravidelného investování


Zajímavou alternativou k jednorázové investici většího obnosu je pravidelné investování, které spočívá v dlouhodobém investování menších částek optimálně v měsíčních intervalech.

Pravidelné investice snižují riziko. Pravidelné investování je tak elegantním řešením, jak postupně budovat rodinné bohatství a současně omezovat rizika vstupu na finanční trhy.

Pravidelné investování má své kouzlo hlavně ve snižování rizika špatného načasování vstupu na trh. V této strategii investor nakupuje za každé situace bez ohledu na to, co aktuálně trh dělá. Pravidelným investováním se docílí toho, že na klesajícím trhu nakoupíte více a na rostoucím méně, tzv. Cost averaging

Postupně se tak nakumuluje zajímavá finanční částka. Díky dlouhodobému a pravidelnému investování se i menší částky mohou zhodnotit a proměnit v sumu, která pak může příjemně překvapit. Navíc tato metoda nezatěžuje tolik rodinný rozpočet a je i poměrně citlivá k případných ztrátám.
 

Kvantitativní investování (Quantitative investing)


Představuje investiční strategii, obvykle využívanou vyspělými hedge fondy. Nejedná se však o nic jiného než, že velmi výkonné programy rychle modelují a nacházejí různé pravděpodobné situace a formace na základě variabilních finančních dat. Toto obchodování je např. využíváno u Barclays Global Investments, Numerics, GMO, First Quadrant, Robeco apod.
 

Mean reversion


Je matematická metoda běžně používaná pro investování do akcií, nicméně může být a je využívána i v dalších procesech. V obecné rovině si tato strategie hraje s myšlenkou, že jak vysoké tak i nízké ceny jsou pouze dočasné, a že cena akcií bude mít tendenci se vrátit na své dlouhodobé průměrné hodnoty. Mean reversion se tak nejdříve týká určení cenového rozpětí a vypočtení průměrné ceny.

Jestliže aktuální tržní cena je nižší než průměrná cena, jsou akcie považovány za atraktivní na nákup. Zastánci teorie totiž očekávají, že se cena rychle nebo pozvolna dostane zpět na své průměrné hodnoty. V případě, že aktuální tržní cena je vyšší než průměrná cena, lze naopak očekávat pokles. Jinými slovy, teorie říká, že se cena pouze dočasně odchýlí od své průměrné ceny.

Jako směrodatná odchylka indikující nákup nebo prodej se nejčastěji používá klouzavý průměr za 20 dní. Lze rovněž použít 25, 50, 100 denní nebo i jiné klouzavé průměry.
 

Dogs of the Dow


V této strategii jde o to koupit akcie s nejlepší valuací v indexu Dow Jones Industrial Average. Konkrétně jde o výběr 10 akcií, které mají nejnižší P/E rationejvyšší dividendový výnos. Hlavní myšlenkou je, že společnosti s nejnižším P/E mají v příštím roce největší potenciál pro růst. Jakousi odvozeninou je strategie Pigs of the Dow. Zde jde naopak vybrat z indexu Dow Jones 5 akcií, které v uplynulém roce zaznamenaly největší procentuální propad. V tomto případě spočívá idea v tom, že se ceny těchto akcií (prasat - pigs) budou dotahovat na ceny ostatních akcií.
 

Skalpování (Scalping)


Je investiční strategie, která se pokouší udělat mnoho malých zisků. Obchodníci, kteří provádějí tyto strategie, jsou známí jako scalpers. Hlavním cílem je koupit (nebo prodat) určitý počet akcií za nabídkovou nebo poptávkovou (bid nebo ask) cenu, a pak je rychle prodat (nebo koupit) se ziskem o pár centů výše (nebo níže). Pokud jsou přísně dodržovány výstupní strategie sloužící k prevenci velkých ztrát, může se mnoho malých zisků proměnit v jeden velký.

Fading


se týká shortování akcií po rychlém pohybu směrem nahoru. Obchodování jezaloženo na předpokladu, že akcie jsou buď překoupené, nebo že ti, kteří je kupovali již před delší dobou, budou nyní vybírat zisky. I když velmi riskantní, může být tato strategie i velmi obohacující.
Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.