Akcieatrhy  >  Akcie  >  Fundamentalni-analyza  >  Výpočet vnitřní hodnoty akcie

Výpočet vnitřní hodnoty akcieFair Value

 
Reálná hodnota (Fair Value nebo Fair Price) je pojem, který se běžně používá v oblasti financí a ekonomie. Hodnota je definována jako racionální a objektivní odhad potenciální tržní ceny.
 
V oblasti účetnictví se Fair Value používá jako odhad tržní hodnoty aktiva (nebo závazku), pro kterou tržní hodnota nemůže být vymezena (většinou proto, že zde neexistuje daný trh). Podle GAAP je Fair Value - Reálná hodnota částka, za kterou by aktivum mohlo být koupeno, prodáno, akvizováno nebo provedena jeho likvidace.
 
Fair Value se používá pro aktiva, jejichž účetní hodnota je založena na ocenění mark-to-market. Reálná hodnota se často používá i při provádění due diligence v podnikových transakcích, kde zejména spolupráce mezi oběma stranami může navodit "spravedlivou cenu". Rozumí se cenu, která je vyšší než cena, kterou by bylo možné získat na širším trhu.
 
O vztahu mezi tržní a reálnou hodnotou existují v podstatě dvě hypotézy. Hypotéza efektivního trhu tvrdí, že v dobře organizovaném a transparentním trhu je tržní cena obecně stejná nebo je jen velmi blízko k reálné hodnotě, neboť investoři reagují rychle a dokáží zapracovat nové informace do svých nabídek.
 
Behaviorální aktéři zase tvrdí, že tržní cena se často liší od reálné hodnoty kvůli zaujatosti mezi kupujícími a prodávajícími. Nicméně i zastánci behaviorálních financí obecně uznávají, že behaviorální anomálie, které mohou způsobit takové rozdíly, jsou často jen těžko předvídatelné, chaotické nebo jinak obtížně zachytitelné v trvale ziskové investiční strategii.
 

Discounted Cash Flow – DCF

Tato metoda je jednou z nejlepších oceňovacích metod, která se dnes používá ke stanovení vnitřní hodnoty akcie. Je založena na projekci budoucího (free) cash flow.

Existuje několik vyzkoušených přístupů k DCF - discounted cash flow, analýze diskontovaných peněžních toků, včetně dividendového diskontního modelu (DDM) a cash flow podniku, cash flow to firm, respektive free cash flow to firm – FCFF nebo dále pak free cash flow to equity - FCFE, volné cash flow k vlastnímu kapitálu běžně používané analytiky ke stanovení "fair value" společností.


DCF model: výpočet vnitřníhodnoty akcie (kalkulačka)

 

Free cash flow to equity/firm


FCFF (jednostupňový model) - model pro společnost se stabilním růstem
FCFF (dvoustupňový model) - model pro společnost s prudkým růstem s přechodem na stabilní růst

FCFE (jednostupňový model) - model pro společnost se stabilním růstem
FCFE (dvoustupňový model) - model pro společnost s prudkým růstem s přechodem na stabilní růst
FCFE (třístupňový model) - model pro společnost s prudkým růstem, poklesem s přechodem na stabilní růst


Dividend discont model


DDM: Dividendový diskontní model jednostupňový (kalkulačka)


Capital asset pricing modelCAPM: Model oceňování kapitálových aktiv (kalkulačka)


Stanovení cílové ceny pomocí P/E a EPS


Jestliže EPS estimate je $0.95 a current P/E je 24, je cílová cena $22.80. Jestliže tedy akcie stojí $17.50, může se jevit jako zajímavá investiční příležitost.


Stanovení cílové ceny pomocí PEG


Stanovit cílovou cenu lze také poměrně velmi jednoduše také málo známým vzorcem se základem v PEG, který je možné použít u růstových společností.

EPS estimated  - EPS current = X
X / current EPS = Y (%)
PEG x Y = Z
Z x estimated EPS = cílová cena akcie
Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.